Bienvenue dans le Forum de Moov.mg.

Ce forum est un lieu convivial d'échange.
Avant de commencer à utiliser le Forum de Moov, vous devez prendre connaissance et accepter les présentes Conditions d'Utilisation du Forum

Responsabilités :
Moov n'est pas responsable du contenu des forums (les messages). Nous ne garantissons ni l'exactitude, ni la véracité, ni la valeur officielle d'aucun message.
Les messages sont la propriété de leurs auteurs. Ils expriment une opinion de leurs auteurs, pas nécessairement celle de Moov.

Tous messages contrevenant aux règles d'utilisation du site, à la loi, ou à tout autre code de conduite, n'engage que la responsabilité de leurs auteurs.

N'importe quel utilisateur qui estime qu'un message envoyé est répréhensible est encouragé à nous contacter immédiatement par email.

Autres règles à respecter :
- Les propos tenus sur ce forum sont l'expression de la pensée de leurs auteurs respectifs. Le site Moov ne peut être tenu pour responsable et ne peut garantir l'exactitude des propos présentés par des utilisateurs.
- Les propos injurieux, racistes, xénophobes, antisémites, haineux et tout autre intolérance ou discrimination sont interdits sur ce forum.
- En toutes circonstances, restez courtois, et faites preuve de bienséance et de politesse envers les autres utilisateurs du forum.
- Pas de style SMS, pas de texte trop voyant
- N'écrivez pas TOUT EN MAJUSCULES, votre message paraîtra agressif, et on aura moins envie de répondre à votre message avec gentillesse.
- Ne publiez votre message que dans une seule rubrique. Ne postez pas plusieurs fois le même message.
- Ne vous inscrivez pas plusieurs fois ou n'utilisez pas plusieurs pseudos.
- Interdiction de reprendre des messages publiés par d'autres utilisateurs sur le forum pour les publier sur d'autres forums ou d'autres supports.
- Ne pas mettre ses coordonnées dans le message (adresse mail, n° téléphone, adresse postale...)
- Ne pas utiliser une adresse mail en tant que pseudo
- Ne pas publier de messages à caractères publicitaires

- Le modérateur est susceptible de supprimer ou modifier toute contribution qui ne serait pas en relation avec le thème de discussion abordé, la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. Il n'est pas tenu de se justifier.

- Le modérateur se réserve le droit de modifier le titre d'une discussion pour des raisons de lisibilité.

- Dans le cas d'une faute grave, des sanctions pourront être prises à l'encontre de l'utilisateur, pouvant conduire par exemple à une exclusion momentanée ou définitive du forum, sans préjuger d'éventuelles poursuites judiciaires.

- Les utilisateurs du forum s'engagent à respecter cette charte. Cette charte pourra être modifiée ultérieurement si l'administrateur du site le juge utile.

- Moov ne véhicule aucune opinion, ne possède ni n'exprime aucune vue politique ou religieuse.

Le Modérateur

STRICTEMENT INTERDIT AUX MINEURS
VOUS DEVEZ ETRE MAJEUR DANS VOTRE PAYS POUR CONSULTER CETTE PARTIE DU SITE

 
Cette partie du site est réservée à un public majeur et averti. Elle contient des textes qui peuvent être choquantes pour certaines sensibilités.
Je certifie sur l'honneur :

 

• être majeur selon la loi en vigueur dans mon pays.
• que les lois de mon état ou mon pays m'autorisent à accéder à ce site
• je déclare n'être choqué par aucun type de sexualité et m'interdit de poursuivre la société éditrice de toute action judiciaire.

Je m'engage sur l'honneur à :

 

• ne pas faire état de l'existence de ce serveur et à ne pas en diffuser le contenu à des mineurs.
• utiliser tous les moyens permettant d'empêcher l'accès de ce serveur à tout mineur.
• assumer ma responsabilité, si un mineur accède à ce serveur à cause de négligences de ma part :
                - absence de protection de l'ordinateur personnel,
                - absence de logiciel de censure,
 • assumer ma responsabilité si une ou plusieurs de mes présentes déclarations sont inexactes.

étant majeur, en cliquant sur accepter, vous vous engagez à respecter ces conditions

logo Moov
           Nocomment
Humour et Insolite
Page: 10 sur 14
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: nofiko
Date: 08 décembre 2016 - 18:08

misaotra Tenwords.efa namanao fb za.efa lasa any mp.mankasitraka.

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: TenWords
Date: 12 décembre 2016 - 09:30

Noriko >>> Tsy misy hisaorana fa ny Mpahary no deraintsika, fa ianao tsy dia connectée matetika 😊

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: Lianakely
Date: 26 décembre 2016 - 15:02

Miarahaba TenWords. Mba mangataka ny hevitry ity nofy ity za fa tena miverimberina fona ilay izy!Manonofy ao @WC fona za! dia ilay izy lé WC 101 lavaka reny! dia ny sentiment-ako amlé izy mataotra foana oe so de latsaka any a, na oe mikasika anlay maloto.Fa io karazana nofo io miverimberina fona, raha ataoko oe efa im-10 zay kely.
misaotra mialoha

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: Lianakely
Date: 28 décembre 2016 - 15:34

miandry valiny ooo

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: mpanonofy
Date: 04 janvier 2017 - 18:09

Miarahaba anareo rehetra
misy nofy matetika miverimberina ty ka mba hilako fanazavana
matetika aho manonofy ny anadahiko mifamaly be dia mangalatra ny fananako izy , manao didy jadona amin'ny fananan'ny RAD , dia nanofy koa aho hoe nandeha mada hono dia naniraka olona ilay anadahiko hamono ahy sy ny vady amanjanako, ny RAD ny havana rehetra ohatra hoe miray loha fa tsy mba nisy niaro ahy akory, nofy mifamaly miady , otrizany foana no nofiko amin'ny havana any madan indraindray aho matahoatra na ny hifampiresaka amindry zareo aza , gaga aho indraindray fa tsy mba misy miantso ahy akory mandritra ny 7 volana , izaho foana no iandrasandry zareo hiantso sy hanontany vaovao, dia lasa miverina amiko ny nofy hoe misy zavatra hafahafa kasaindry zareo angaba ao

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: TenWords
Date: 09 janvier 2017 - 12:04

Miarahàba antsika mpiserasera eto amin'ity vondrona " FORUM MOOV " ity.

Koa satria izao indray isika vao mihaona eto, dia rariny raha hifampiarahaba sy hifampirary soa nahatratra izao taona grégoriana 2017 izao.

Taona grégoriana satria isika malagasy daholo hatreto, koa iaraha-mahalala fa raha ny tonom-bolana malagasy dia any amin'ny faramparan'ny volana Martsa any vao mifarana ny taona 2017 ( sady vao volana faha iraika ambin'ny folo isika izao).

Noho izany dia mirary soa sy fanambinana ho antsika rehetra, amin'izay hatao, hambinin-java-manasatra ka handidy hahita ny vaniny, hikapa hahita ny tonony,
Tsy ho voan'ny an-tànan'olona na haratra ny an-tànan-tena, fa ho trafo asondrotry ny nofo ary ho vato asondrotry ny tany.
Hirian'olona fa tsy haniry olona.

Ho sakaizan'ny Mpahary hilazàNY ny tsiambaratelom-piainan-janak'olombelona anie, ka hosokafaNY làlana manoloana ny ranomasina menan'ny fahavalo sy ny mpanenjika ao afara, ho tody soa amin'ny kanànan'ny lanitra ka hanoro ilay làlan-tsarotra nitondra fiadanana.

Mirary ny Fahasoavana amam-piadanan'ilay Nahary ho amin'ny ankohonaNY rehetra.

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: TenWords
Date: 09 janvier 2017 - 12:23

Lianakely : Ny nofinao dia miresaka fahalotoana sy ny fahatsapànao manoloana izany, misy "necessité" (hamehana tsy maintsy hatao eo amin'ny fiainana: io no sary asehon'ilay WC) kanefa anatin'ireny (mety ho asa, mety ho andraikitra na koa adidy) dia matahotra ny ho diso ianao, maniry ny mba tsy ho voan'ny loto: na io ara-bakiteny, fa indrindra ny ara-panahy.

Toe-po mendrika izany koa mandrosoa hahalala io atahoranao fatratra io, fa izay no tena tanjon'ny hanehoana ilay nofy taminao.

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: TenWords
Date: 09 janvier 2017 - 12:46

%panonofy : Mifangaroharo be ilay nofinao, satria mety hoe nofy ratsy no fiheveranao azy dia mikoropaka ianao mitantara izay rehetra tadidinao, toneo tsara aloha ny fo fa tsy misy zava-doza akory ilay santionany noresahanao, fa fomba nentina hitadidinao fotsiny ilay nofy mifono zava-dehibe ( Satria akaiky ny fonao loatra ireo ray aman-dreny sy anadahinao, dia nalefa any ilay attention.)

Koa raha mety ary dia avereno tantaraina amin'ny antsipirihany ilay "tantara" tao amin'ny nofinao (tsirairay raha azo hatao) fa misy dikany avokoa na izay singa madinika indrindra asehony ao aza.

Omeko toro-hevitra kely nefa ianao na izany aza: " Aza mijery ny hita (circonstance), fa ny tsy hita (finoana) no maharitra mandrakizay"coucou

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: zendana
Date: 14 janvier 2017 - 07:59

Miarahaba tompoko,lehilahy no manoratra.
nanofy aho halina hoe, misy tranoko fanindroany, taorian'iny horohorontany iny, dia nisy nitriatra be dia be faran'izay goavana. Ary ny biriky nanaovana azy dia biriky tany ny akamaroanay, ny sasany aza moa dia ohatra ny parping tanimanaga izany, ary narafitra tamin'ny rihitra ciment tsy dia misy finition.
rehefa avy nadinika ny simba rehetra tao amin'ilay efitra iray lehibe aho sy ny efitra antonony dia nivoaka haingana, fa ohatra ny efa hihotsaka ny tafo tanimanaga, izay efa tena mivaralila. rehefa nivoaka indray aho dia nataoron'ny mpiambina ny efitra fivoaahana, Sahirana be aho vao nahita ny tao anatiny , satria tena lasa tery, zara raha "planche" iray ilay varavarana, ary ny hitako tao, dia gorodona cimént nihotsaka ny ilany, ary lasa "pente" be ilay lavapirinaga. ilay lavaka "turque " iny , dia mboka hita teo ihany fa tsy rava.Somary sepotra, tena henoko mihitsy, aho, nijery ilay tao amil'ilay efitra fivoahana, satria , tsy de tena naloto ilzayizy, fa ohatarny nisy lomotra , toy ny hoe trano ela tsy nivoha izany.Nanotany ilay mpiambina aho hoe:"toa ity foana ve ny varavarana teto?"; dia hoy izy hoe: "planche roa toy io ny teo". dia tapaka moa ilay nofy avy eo ary tsy nisy fehikevitra na toromarika nomena ny mpiambina.
Tena mba mahaliana ahy tompoko ny hevitr'io nofy eo ambony io . Misaotra mialoha.

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: TenWords
Date: 16 janvier 2017 - 11:32

Zendana : Rariny raha miasa saina amin'ilay nofy ianao satria tena misy heviny tokoa ny nofinao.
Ny horohorontany dia maneho famantàrana ny andro farany, ny trano kosa dia sary entina maneho ny fiainam-panahy (ianao no tompon'ny trano dia ilay situation spirituelle-nao zany no asehony).
Hitanao ary fa tena mila fanavaozana ny rindrina sy ny mikasika azy (ny efitra isanisany izay manambara ny firafitry ny Tempoly: Efitra lehibe izay milaza ny efitra masina: Ny saina io,... ny rindrina izay tsy hahazoanao antoka ny hamafiny sy ny akora nanaovana azy dia midika fa miroa ny sainao ka tsy tafatoetra. #Isaia 26:9
ny efitra antonontonony izay milaza ny Efitra masina indrina: ny fonao io. (teto ianao no nitsoaka satria saika nihotsaka ny tafo izay fiarovana raha ny heviny: misy fiarovana ny fonao tsy ho voaloto/ tsy ho madio/ tsy ho voaratra/ ... no voadinika eto... fiaran'ny fanekena izay tsy tafatoetra ao ny tabernakely. #Ohabolana 4:23
Teto amin'ny efitrano fivoahana no namarananao ny fitsidihana, mitovy dika amin'ny toeram-pidiovana ihany izy io satria fanesorana izay maloto amin'ny vatana, raha ny misy azy dia eo amin'ny kianjan'ny tempoly ary ny asany tsy ny bitika indrindra fa ny tena fototra: Tsy nahita loto loatra ianao , eny mety horaisintsika amin'ny heviny positif izay, kanefa tena ilay fiasan'io fanaky ny tempoly io mihitsy no tsy vita: fifonana no heviny ary tavy fisasàna no asehony, tsy dia vitanao loatra ny nifona tamin'ireo heloka vita hany ka lomorina ilay fanaka fa tsy tazana ireo fahotàna (maloto,..), ilay varavarana izay vita tamin'ny planches roa dia nikipaka hoy ianao ary tsy hita ny iray: io no midika hoe misy fomba fifonana tsy manaraka ny voasoratra loatra intsony ao.

Raha fintinina dia nanao bilan 'ny toe-panahinao ianao mialoha ny hihavian'ny Mpamonjy indray.
Mirary Soa anao am-pamerenana mandrafitra indray ny Tempolin'ny fiainanao fa izay no hafatra ho anao avy amin'ity nofinao ity.

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: zendana
Date: 16 janvier 2017 - 14:55

Miarahaba tompoko,
Tena zendana tokoa aho mamaky ny nadikanao ilay nofy. Misaotra tompoko fa misy hoeritreretina. Mazotoa manao ny asan’Andriamanitra.

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: Mpandalo17
Date: 16 janvier 2017 - 17:02

Miarahaba TenWords,

Mba afaka lazainao ve ny hevitry ny nofiko.

Nanofy misy manenjika foana aho teo aloha, na io olona marobe, na olona iray.Mitsoaka aho: mihazakazaka mafy, mianika hazo, manidina mihitsy aza. Misy fotoana aho saiky tratra, voakasika kely mitsy aza ka efa tena mitaintaina be fa afaka ihany @ farany.
Miverimberina matetika amiko foana io nofy misy manenjika io teo aloha fa @ zao za tsy de manofy zany tsony.

Misaotra mialoha .

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: TenWords
Date: 17 janvier 2017 - 10:59

Zendana : Tsy mananm-pahendrena handika ilay nofy aho fa Ilay Tompon'ny hafatra no Tompon'ny fahendrena ambony indrindra ka izay sitrapoNY no tanterahana.

mpandalo17 : Tsy dia misy heviny manokana loatra ilay nofinao fa nandalo tsy fahampian-tsokay kely ianao ka arakarak'ilay taux manquant no mampitsingevana (manidina, be dia be ny mpanenjika) rehefa tena tsy ampy loatra , ary somary maivamaivana (olona iray) rehefa mba tafarina kely io tsy fahampiam-patra io.

Sokay : Calcium ( Azonao hatao ny tsy mampiasa fanafody mba hiarovana @ aretin'ny voa, fa afaka alaina amin'ny sakafo: trondron-dranomasina,voamaina: tsaramaso, akoran'atody+voasary makirana,...),

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: Mpandalo17
Date: 17 janvier 2017 - 11:05

Ay, OK.

Misaotra TenWords

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: zendana
Date: 17 janvier 2017 - 15:30

TenWords, derana ary ny fandava-tenanao, mitondra vahaolana sy torohevitra ato @ moov sy ny fiaraha-monina misy anao. Saika voasafonao avokoa ny lohahevitra rehetra misy!

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: zendana
Date: 17 janvier 2017 - 15:31

TenWords, deraina ary ny fandava-tenanao, mitondra vahaolana sy torohevitra ato @ moov sy ny fiaraha-monina misy anao. Saika voasafonao avokoa ny lohahevitra rehetra misy!

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: Clemence
Date: 18 janvier 2017 - 17:19

TewWords,

za manofy efa amantaonany miverimberina

Nofy 1 : Efa manambady aho, Manofy aho hoe misy olona tiako be hono ao anaty nofy, ary tsy fantatro mihitsy io olona io, otrany niovaova foana ilay olona dia tsy tiako intsony hono ny vadiko ao anatinlay nofy.
Matetika ah otrany hoe célibataire ao anatinlay nofy dia avieo vao tonga saina hoe hay kay efa misy ny vadiko izay lasa manelingelina ahy ny fisiany tsy hiarahako @lay olona tena tiako ao anaty nofy.
Dia miverimberina foana io nofy io.


Nofy 2 : rehefa matory hirery ao dia manofy mis aloka manindry ahy dia miants Jesosy aho anaty nofy dia indraindray manala dévoly dia nefa otrany tsapako ihany hoe anaty nofy aho nefa tsy mety taitra.

Misaotra mialoha @fanazavanao anireo nofiko ireo

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: TenWords
Date: 19 janvier 2017 - 13:47

Zendana : Ny fizaràna izay azo maimaim-poana @mpiara-belona no porofom-pitiavana tsara indrindra, ny fahatsapàna fa nohafàhana ka maniry ny hafa mba ho afaka tahaka ny tena ihany koa, no hahafàhana miala amin'ny lolom-po (tsy mahasalàma) sy ny famaliana ratsy araka ny voasoratra hoe: "Valio amin'ny soa ny ratsy ary omeo làlana ny fahatezerana ...".

Hisy ny seminera hanazavàna ny fototry ny fiainana lavorary miainga eo amin'ny tokantrano tsara orina, hatao tsy ho ela eto Antananarivo , koa manasa anao hanatrika azy.

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: TenWords
Date: 19 janvier 2017 - 14:18

Clémence : ilay nofinao voalohany dia miresaka mahakasika anao sy ny Mpahary... Izy io miovaova endrika foana resàhanao io fa na izany aza dia tsy misy tadidinao io Endrika resàhanao miovaova io satria tsy misy olona nahita ny Endriny ankoatra an'i Mosesy izay tsy ny endriny akory aza no nasehoNY azy fa ny IvohoNY.
ilay fahatsaraNY rehetra (io ilay endrika miovaova) no mambabo anao amiNY.

ilay fahasorenana tsapanao kosa dia ny toerana misy anao ankehitriny (manambady = endrik'ilay "Antokom-pivavahana" misy anao, izay raha mitaha amin'ilay fahatsaràna etsy ambony dia mamboly elanelana misimisy ihany.

Ilay nofy faharoa kosa tena tandindon'ny ratsy izay "manaloka" anao raha tafasaraka amin'ny Mpahary (izay ilay hoe matory irery) , hany ka mitady Jesosy toa alavitra sy tsy eo.

Fehiny : ilay nofy voalohany no ndeha hataontsika izay hahatanteraka azy (satria efa hitanao amin'ny nofy io ka azony hatao tsara ny hiseho amin'ny fiainanao), hiravona ho azy ity faharoa raha toa ka tontosanao ny mihaona amin'io Mpahary io.

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: Nant
Date: 26 janvier 2017 - 15:38

TenWords >> Miarahaba anao ,mba afaka adikanao ve ireto nofiko ireto azafady

Nofy 1: mbola mampametram-panontaniana ahy foana ity nofiko ity ,t@ mbola kely (12 à 16 ans) tany de nanofy za hoe mandeha mianatra ,teny Mahamasina za no nianatra de manofy matetika an! hoe mahita vola be dia be miparitaka eny @ sisin'ny arabe eo Anosy eo dia mitsimpona foana za ,marihiko fa meme endroit le izy .

Nofy 2 : vao haingana ;za de efa mpanompon'Andriamanitra ,za olona nisotro sy nifoka taloha ,efa ho 5 ans za tsy nanao izany intsony; fa vao haingana kely za nanofy mifoka sigara be sady mipololotra be ,dia tonga saina ihany za hoe inona ary ity ataoko ity ao anaty le nofy ;de tsy aiko hoe inona ny antony ,h@zay nanompoko an'i Jesosy dia tsy nanembona hifoka sy hisotro izany intsony za.

Merci ! tahin'i Tompo ianao

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: RITSI
Date: 27 janvier 2017 - 11:28

Salama TenWords,

Za manana olotiana miaraka amiko @zao dia bevokany za ary efa akaikikaiky ho teraka
Zahay nefa tsy afaka miaraka miray trano saingy miaraka sy mifakatia ary anataranaka atsy ho atsy , dia zao lay nofiko

Nanofy ahy sy izy izaho oe niresaka , tao anatin' zany dia nitomany be za dia izy koa .
Dia hoy izy ono tamiko oe jtm pour la vie dia tapaka ny nofiko , manantena fanazavana @nao dia misaotra mialoha

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy : MANOFY MARIAGE DIA MISY MATY
Par: RAPR
Date: 27 janvier 2017 - 12:14

Salama daholo,

Tsy aiko na fifandrifin-javatra na tena izay marina . Tsy izany fa efa tamin'ny izay mbola kely dia maha remarque fa isaky ny manofy mariage dia misy olona maty foana na 1 andro na 2 andro ao aoriana .

Mbola tsy notantaraiko amin olona mihitsy izany ham izay satria mety tsy izany akory fa izaho no manao interpretation eo kanefa tam iny 2016 iny misy olona akaiky anay maty dia tonga saina tampoka a oe kay zay nanofy mariage marina tam omaly avy eo 1 semaine après an io nanofy mariage indray aho (nofy manatrika mariage na indraindray oe izaho mihits no atao mariage na oe olona akaiky ana fa tsy ilay olona nofisiko atao mariage akory no maty an olona tsy nofisiko tsy hifandraisany am ilay nofy akory) dia tonga dia no tantaraiko tam olona ilay izy oe mety iza indray oa zao no hofaty fa nanaofy mariage indray a avy eo ny ampitso iny misy mandefa msg oe maty i ian ... havana akaiky.


Ny tiako tenenina zany oe tena misy hifandraisany ve oe manofy mariage dia manambary fa misy olona ho fate?

Dia tiako anontanina koa inona kay ny dikany ilay manofy ranomasina / ranomamy plage am toerana tokony tsy hisy ranomasina sy plage akory genre oe eo atonkotany misy ranomasina nefa aty antananarivo no mipetraka

Merci

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: lasamanja
Date: 30 janvier 2017 - 10:55

Imbetsaka aho izay no nanofy hoe lasa lavabe+tsara be ny voloko , ary dia lasa manjabe be foana ao anatin'io nofiko io , ny zavatra tsaroako miverina dia faly be foana ao anatin'ilay nofy , efa tsy latsaky ny imp-10 tany izay io , dia noeritreretiko foana hoe izay zany no faniriako lalina , nefa ny voloko @ izao tsy fohy sady mba tsara ihany , farany teo dia tena ohatran réél mihitsy ilay izy , dia ny tarehiko @ io lasa tsara hoditra be ohatran'irey hodi-tavan-ankizy ireny mihitsy .

Izao anefa tsy ireny olona tia lamody + mikarakara vatana be ireny .

Nofiko miverina matetika koa dia izaho mivoaka ao @ wc dia mila tsy ho tapitra mihitsy ilay izy rehefa ao , ary farany aza tapaka antenatenany ilay nofy ,
misaotra @ valn=in-teny

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: TenWords
Date: 30 janvier 2017 - 11:18

Miarahaba antsika rehetra ary miala tsiny mialoha ny amin'ny fikorontànan'ny tambajotra izay tsy nahafàhana nifandray, antony tsy miankina amintsika rehetra izany koa inoana fa samy hahay hifampihevitra sy hifampitsinjo, fa izany no tena ilain'ny firenena amin'izao.

Nant : ireo nofinao roa ireo dia mifandray ihany raha ny heviny (fitohizany ato afara).
ilay nofy voalohany dia maneho sary fa manomana ny ho avinao ianao amin'ilay fianarana ataonao, ka io no anton'ireo vola hitanao eny an-dàlana ( tsy vola kely nefa ilay izy araka ilay nofy, izany hoe : tena nampiasa ilay fahaizana noratovina ianao mba hidiran'ireo vola be dia be miparitaka ireo (ilay hoe miparitaka eto tsy midika hoe raisim-potsiny fa araka izay asa ataonao : eto izy dia eo Anosy ilay toeram-piasàna.

Ny hifandraisany amin'ilay nofy faharoa nefa dia ny vokatr'io fidiram-bola betsaka aminao io...,
Ndao ekentsika amin'ny ampahany fa marika iray hahafantàrana fa efa niova làlana tsy toy ny teo aloha intsony ny olona iray, rehefa tafàla amin'ireo fahazàrana nangeja azy teo aloha ( fifohana sy fisotroana...) ary eto moa ny resaka dia sehatra ara-panahy izay voarakitra anatin'ilay "Teny voasoratra" hoe:

" Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba hosimban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra, dia ianareo izany ". I-Korint 3:17

ilay fiverenanao tanatin'ilay efa nialàna nefa eto dia fampitandremana anao fa : noho ilay firoboroboana ara-nofo misy/hisy eo aminao (Vola miditra be dia be), dia hijotso ilay ara-panahy ka hadino ny toerana efa nahadiso teo aloha.
Izay no hafatra entin'ilay nofinao ka anjaranao ny mahatsiaro izany amin'ny fotoana rehetra, mba ho tsara fiambenana.

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: TenWords
Date: 30 janvier 2017 - 11:33

RITSI : Miarahaba anao ary Mirary ny Soa sy ny tsara indrindra avy amin'ilay Mpahary ho anao.
Somary vague ihany ilay nofinao nefa azo ijeréna izay heviny ankapobeny ny voalaza, raha ilay tomany hita anaty nofy no raisintsika dia azo an-tsaina avy hatràny fa hisy trangan-javatra mampalahelo mikasika anareo hiseho...(tsy voalazan'ilay nofy ilay izy na tohin'ilay fisarahan-toeranareo izay misy, na zavatra hafa mihitsy)
Na manao ahoana, na manao ahoana nefa ny vesatr'izany alahelo izany, dia tena mahazo toky ianao fa anilanao mandrakariva io rain-janakao io.

Mahereza dia ankino amin'ny Mpahary ny fiainanareo telo mianaka.

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: Nant
Date: 30 janvier 2017 - 12:01

tenWords>> Misaotra anao namaly;misy hisaintsainana ny zavatra rehetra voambaranao mikasika ireo nofy ,marina avokoa ny voalazanao mikasika ny nofy;ka mangataka vavaka mba ho votahiry ny hafanana @ ara-panahy ,maro tokoa ny asan'ny maizina mitady ampiraviravi-tanana indraindray saingy rehefa mitoetra @ fahamasinana dia ny fanahy masina mitari-dalana sy mampianatra ny tokony atao rehetra ;
Mirary soa anao ; tahin'i Tompo hatrany dia enga anie mba hitombo sy ho hamarinin'Andriaminatra ny fanomezam-pahasovana nomeny anao

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: TenWords
Date: 30 janvier 2017 - 12:23

RAPR : Tsy dia misy raiki-pohy raikitra ny hevitry ny nofy raha avy amin'ny Mpahary ilay nofy mandritry ny alina, ilay resahanao rahateo tsy zavatra miabo na manasoa ny hafa manodidina fa toa milaza zava-dratsy aza ( Ekena fa misy fotoana hanambaràn'ny Mpahary loza ho avy, saingy manome fe-potoana hiomànana hatràny Izy hiatrehana izany, ohatra : ilay nofin'i Farao nanambara mosary fito taona, nialohavan'ny taon-jina fito taona, novinanian'i Josefa).

Dia araka izany hatràny ny mikasika ity fanontànianao hoe nofy ranomasina... ity, raha raisintsika sary an-tsaina dia tsy misy tantara ilay nofy resàhanao fa dia hoe : misy ranomasina fotsiny eo an-tokontàny eto Antananarivo (raha kajiana dia eo amin'ny 15segondra raha betsaka etoile

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: TenWords
Date: 30 janvier 2017 - 12:52

Lasamanja : Raha ilay nofinao araka ny nilazanao azy dia noeritreretinao fa faniriana latsa-paka no nahatonga azy, rehefa nodinihanao nefa dia "tsy mifanipaka loatra amin'ny zava-misy ilay seho ao anaty nofy, saingy ilay maha-spécial azy no mahavalalanina ny sainao.
Marina sy rariny izany satria tsy ilay seho hita ety ivelany io lazain'ny nofinao io fa ny ao anaty (ilay tranga invisible izay resahàn'ny nofy amin'ny ankapobeny, dia ny ara-panahy izany).
Namafisin'ilay nofinao miverina matetika tantarainao eo ambany izany, satria milaza fanesorana ny loto ao anaty ny nofy hoe: mivoaka ao amin'ny W.C (Eto izy dia hoe tsy mety tapitra mihitsy) , izany hoe fibebahana lavareny raha ny tontolon-keviny.

Izay no hevitry ny nofinao ka mirary anao ho tena hiaina mivantana izany heviny nambaran'ny Mpahary anao izany. kiss

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: RAPR
Date: 30 janvier 2017 - 15:20

Misaotra anao namaly,


>>RAPR : Tsy dia misy raiki-pohy raikitra ny hevitry ny nofy raha avy amin'ny Mpahary ilay nofy mandritry ny alina, ilay resahanao rahateo tsy zavatra miabo na manasoa ny hafa manodidina fa toa milaza zava-dratsy aza ( Ekena fa misy fotoana hanambaràn'ny Mpahary loza ho avy, saingy manome fe-potoana hiomànana hatràny Izy hiatrehana izany, ohatra : ilay nofin'i Farao nanambara mosary fito taona, nialohavan'ny taon-jina fito taona, novinanian'i Josefa).

Franchement, tsy azoko loatra no tianao tenenina amiko, raha ahazavaiko tsotsotra ny tianao tenenina amiko dia tsy misy hidirna na tsy misy hifandraisana am ilay oe manofy mariage ilay misy maty avy eo?? "ilay resahanao rahateo tsy zavatra miabo na manasoa ny hafa manodidina fa toa milaza zava-dratsy aza " teneninao tsy azoko?? Fa tokony ahona no hiteneneko azy??

Inao milaza mahay m'interprétation nofy dia zay nahatonga ana manontany anao oe misy hifandraisany ve ny oe manofy mariage mialaza fa misy olona maty?? tsy indray mandeha aho na indrao no naha remarque anzay fa hatraminy fahazazako dia sao mba azonao hazavaina!! raha hainao moa zan!!

Merci

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: RITSI
Date: 31 janvier 2017 - 10:43

TenWords :Misaotra betsaka anao aho @ valin' ny nofiko dia Andriamanitra anie anome izay hiranao

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: mpandalo12
Date: 06 février 2017 - 10:47

up kely

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: Honooa
Date: 07 février 2017 - 15:44

Miarahaba. Tenwords, misy nofy nataoko izay t@ herinandro lasa teo, asa inona no mety ho dikany. Misaotra anao mialoha.
Izao ilay nofy: nirahin ny renibeko sy reniko hividy patalohan ny reniko hono aho, ndana hoy izy ireo miaraka amin ireo olona ireo fa any @ toerana alehany misy tsena ahitanao pataloha. Eny ary hoy aho. Ka ilay olona bdb lazainy io izany cousine eloignee-ko ilay hanao soutenance memoire-ny any aminy ary ireo olona hanaraka azy dia namany sy havana hanotrona azy. Izaho aloha tsy voahasa manokana , ary koa izaho juste handeha hividy pataloha dia hikasa hiverina. Efa tafiditra ny botry (boutre) handehanana daholo ry zareo no iny aho saika tara, namonjy hiakatra ny botry koa, ka tsy nahita toerana raha tsy tany aoriana be ambony akalana hono. Kinanjo rehefa niainga ny botry ka manonja ny rano dia ry zareo nanana toerana confortable rehetra tao sahirana fa migorisarisa be hono ny toerany. Zah aty aoriana kanefa nilamina tsara hono. Nony avy teo notohizana fiara indray hono ny lalana ka fiara be anankiroa no itondra ny olona rehetra. Rehefa tonga t@ tour-ko hiditra indray hono dia tsy omby intsony indray ka nakatona ny varavarana. Hany aho ka lasa nihanika ny fiara iray ka nipetraka teny ambony tafo, ny tanana roa mifikitra mba tsy hianjera rehefa nandeha ny fiara. Nony avy teo nijanona teo amina trano iray ny fiara fa hisakafo fa reraka no noana. Nivoha ilay trano hanome sakafo, namoaka ny fataperany sy vilaniny ilay rangahy. Naka bol izy ary nasiany vary sosoa mafana hono ilay bol dia izaho tany ambony tafo no nomeny voalohany. Gaga be sady faly hono aho. Ary nahagaga fa nisy olona vitsivitsy tamin ny tao anaty fiara nimonomonona fa tsy mba nahazo sakafo satria tsy naharaka ny nandrahoin ilay rangahy. Nony avy teo moa tapaka ilay nofy fa nofohazin ny tomanin janako aho.

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: Manofy we maty hono
Date: 07 février 2017 - 16:07

Mino aho fa tsy izaho irery no tratran'izy ity, fa dia manofy foana za hoe maty hono za, ny mampitapitapy an'ilay nofy anefa dia hitako hoe io za fa maty io za fa halevina. Fa ny tena atahorako rehefa manofy toy io dia tsapako mihitsy ilay hoe voalevina dia mifatotra ao ampasana, hitako daholo ny ao am-pasana rehetra. Mety ho nofy ririnina ihany nefa dia matetika no tratran'izay, na dia rehefa sendra mandrevy aza dia miserana ao an-tsaiko foana io

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: TenWords
Date: 09 février 2017 - 10:36

Honooa : Ny nofinao tsy inona fa ireo dingana efa nolalovanao sy mbola holalovanao, ilay renibe sy reny dia ny fiangonanao nifandimby/hifandimby, ilay fitafiana voaresaka dia manambara fanompoana eo anivon'ilay fiangonana, ianao no nasaina "hitady" azy, ny fanasàna teo amin'ny soutenance de mémoire de la cousine éloignée kosa, dia mbola milaza hatràny izany dingana (examen spirituel) izany, tsy voaasa manokana ianao satria midika ilay hoe éloignée fa lavitry ny misy ny tena haniràhana anao (Antso) ny toerana misy ireo fianakavianao ankehitriny, hamarinin'ny tranga eto afara izany: Ny botry mamakivaky ny ranomasim-be manonja, dia sary anehoana dingana sarotra (ara-panahy hatràny) holalovana (vakio: Marka_4:37-41), fiaran-danitra voalohany hahitànao ny fiadanam-po (Paix intérieure), io no asehon'ilay stabilité teo amin'ny toerana hany sisa azonao nitoerana (Akalana : fanetren-tena).
Nifindra fiara indray ianao teo amin'ny dingana faharoa,fiara isesehan'ny olona (vakio Lioka_13:24) saingy hanam-pisandratana kosa (teny ambony tafo no nisy anao), fisandratana izay nahatonga anao hihaona amin'ilay 'rangahy" mpandroso sakafo (ara-panahy hatràny no resaka eto) ka ianao ihany no nahazo voalohany (Compréhension de l'enigme de la Parole de vie), ny sasany tsy nahazo na dia samy teo amin'ny toerana iray ihany aza no nisy/hisy anareo(vakio Lioka 17:34-35)

Izay no hevitry ny nofinao, miandry ny fahatanterahany isika fa ny Mpahary tompon'ny hafatra tsy mahaela ny Teny fikasàny.

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: TenWords
Date: 09 février 2017 - 10:41

Manofy we maty hono : Tsy dia misy hafatra manokana loatra ity nofinao ity fa jereo ny lafiny ara-pahasalamanao ndrao misy olana (ohatra hoe misotrosotro labiera na ny tahaka izany, vakio Ohabolana_31:6 ...misy ifandraisany amin'ny formol mantsy izany)

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: Cynthia
Date: 13 février 2017 - 11:13

Miarahaba.
Vehivavy no manoratra. Eto no mba hangatahako fanampiana fa na amin'ny Vadiko aza dia tsy sahy mitantara aho fa matahotra sao lazainy fa manao sipa na manana sentiment amin'olona.
Manonofy manao firaisana aranofo aman'olona foana aho. Miovaova ilay olona, indraindray dia olona fady ahy mihintsy (ohatra: ny raiko, ny anadahiko, ny rahalahin'ny vadiko). Mahazo fy be aho mandritra an'ilay nofy ary misy orgasme mihintsy aza matetika.
Mba mila fanazavana fa na izaho aza lasa menatra amin'ny tenako.

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: mpandalo12
Date: 13 février 2017 - 11:19

salama daholo
ny ahy indray ity nofin-janako
manofy hoe ao natrano izy ary misy olona tafiditra ao antrano ka dia namono azy sy nangoaka ny lohany.
niverina in-3 io nofy io ary rehefa maizina ny andro dia matahotra fadiranovana ilay zanako izy io aloha lahy kely ary 8 taona.
manonatany foana izy izao hoe efa mihid v ny trano ry Dada/Neny?

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: TenWords
Date: 14 février 2017 - 09:54

Cynthia : Tsy dia resaka ara-nofo loatra no hevitry ny nofy fa zavatra ara-panahy hatràny, vakio ny bokin'ny Efesiana toko faha-dimy fa milaza mikasika ny ifandraisan'ny mpivady (Lahy sy ny vavy) amin'ny Kristy sy ny Fiangonana: zava-miafina lehibe no entiNY milaza azy (zava-miafina = zava-panahy)

Raha ny rainao ilay olona, dia maneho firaisana am-panahy amin'ny Mpahary izany (ianao mivantana mandray valim-bavaka).

Raha anadahy na ilay zaodahy dia maneho fa hitory zava-panahy aminao ny mpitondra fiangonana na ny mpino eo anilanao.

ilay seho milaza fa mahazo fy ianao no midika fa latsa-paka ao anatinao ny "Teny" izay notoriana taminao

Izay no hevitry ny nofinao koa : "Tandremo ny tongotrao, raha mankao an-tranon'Andriamanitra ianao, fa ny manatona hihaino no tsara, noho ny fanatéran'ny adala fanatitra..." Mpitoriteny 4:17

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: TenWords
Date: 14 février 2017 - 18:33

Mpandalo12 : Resaho ilay zaza fa tahaka ny nofy ratsy rehetra ihany ilay nofiny, mety hoe nijery horonantsary niraikitra tao amin'ny subconscient-ny izy dia tsy mety afaka tao ilay seho an-tsary, alohan'ny hatory dia asaivo miara-mivavaka amin'ny lehibe izy (Atao henony tsara ilay vavaka asandratra)

Eo amin'ny taonany io mantsy mbola tsy misy tokony ho hafatra manokana avy amin'ny Mpahary, raha misy nofy ho tanteraka, dia tsy nofy ratsy mila décodage fa nofy izay milaza fahatsiarovana sy fanaony mahazatra fotsiny ihany)

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: mpandalo12
Date: 17 février 2017 - 16:29

tenWords>>> misaotra sy mankasitraka izahay efa miara-mivavaka foana ahatramin'izay isankariva ka ary samy manonona ny vavakany mifandimby dia mifangataka eo e hihihi

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: fy
Date: 20 février 2017 - 15:20

Miarahaba ô!
Imbetsaka za zay nanonofy oe nande WC public d ts manao kiraro fa manitsaka maloto am tongotro foana d kiriko b mints a. Vao omaly ndray za zao no nanofy otranzay oe nande WC public dia misy varavarana 2 samy tsisy olona teo fa tao amle nidirako maloto b mints nefa za mitondra anjanako fa tsisy mitazona izy. Rhf ts WC public ilay izy dia WC any atranon'olona fa ny mampitovy azy dia oe izaho ts manao kiraro foana dia manitsaka ilay maloto. Misaotra

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: TenWords
Date: 20 février 2017 - 16:41

RAPR > Tsy hoe zava-dratsy no avoakan'ny hevitry ny nofy, tena tsy azonao marina angamba, raha mi- prédire loza ohatra ilay nofy , dia manome vaha-olana foana, fara-faharatsiny fe-potoana ahafahan'ilay iantefan'ny hafatra miomana, na miala amin'ilay "loza".
Hoy ny fiteny vahiny hoe: un homme averti en vaut deux.
Raha azonao averina @antsipirihany eto ilay Tantara tao anatin'io nofinao io dia tsaratsara kokoa fa tsy teneninao fotsiny hoe : "manonofy mariazy , izay avy eo misy maty..."
Misaotra anao mamerina azy fa inoako fa matoa miverimberina aminao ilay nofy dia tadidinao avokoa ny détails rehetra ao anatiny ao.

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: TenWords
Date: 20 février 2017 - 16:46

Fy > Ny hevitry ny nofinao dia misy heloka vitanao (mampisalasala mandrakariva anao hoe tsy tokony hatao, renao ao anatin'ny feon'ny fieritreretanao ao saingy tsy mbola tapak'hevitra ianao ny hamotsotra (hiala) azy.

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: fy
Date: 21 février 2017 - 16:33

TenWords> tena marina

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: kalaketaka
Date: 22 février 2017 - 14:54

Miarahaba tompoko,

Manonofy ny fianakaviako efa maty foana aho efa in-2 izao tato anatin'ny herin'andro, toa izao ilay nofy,

1 - Manonofy mahita ny bebe dadatoa, dadabe, sy olona maromaro efa maty aho, toa hoe misambotra akoho eny antanimboly aho dia hitako zareo, Toa tsy de tena hitako loatra ny votoatin'ilay nofy fa ny tsapako dia izaho irery no olona mbola velona amin'ireo olona hitako.

2 - Manonofy ny Raiko hoe maty aho (efa maty izy) mitomany mafy aho, ary toa misy vatampaty misarona lamba mainty eo antokontanin'ny nenitoako (efa maty ko io nenitoako io) dia hoe miandry ny zokiko lahimatoa dia andeha handevina izahay, fa lavitra ny toerana andevenana;izaho toa momakomana mitady akanjo sns, toa misy lamba miahy bdb izany, avy eo kelikely toa hoe efa lasa ilay razana teo ary nanontany ilay nenitoako aho dia hoe efa lasa daholo ny zokiko sy ny mpandevina ary ny razana, tezitra mafy tamin'ilay nenitoako aho ary nigogogogo nitomany indray.
Inona re no mety dikan'izany nofy izany e ?

Mankasitraka indrindra.

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: MIMS.
Date: 23 février 2017 - 13:21

bjr ten word
mis olan za s n vadiko ef ho volan maro zay f ts mbol tong @fisarahan
al aho nanof f mat n zanak n zandriko io zaza io ten mraikitr b @ko nanombok mbol kel h@zw ar zw iz ef mianatr d mbol zan n manatotr az osa marain vao mande mias
n vadik ko tik b torak izay na dia fantratro f manao sip at iz ar mis fotoana ts mod f mlaz f b asa ka ts d norarahiko
t@janvier nanombok matetik n ts fodian h@zao, ar tàty erinandro ty dia ts nod iz, androan maran aho maheno @tonton ako any tamatave f any iz ar mis vevav miarak @ny k mlaz iz f manao mission, tef niantso n secretaire any aho d nanambary io faran f naka congé iz namombok t@l1di
n fantaniko d oe mety ten isarak définitive v zay ra may nofiko no jeren?

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: gorille
Date: 23 février 2017 - 13:22

ataovy ihany mijery film horera !

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: MIMS.
Date: 23 février 2017 - 14:04

gorille: in n idiran n film horera @zan?

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: TenWords
Date: 23 février 2017 - 15:51

Kalaketaka : Ilay nofinao voalohany izay misy ireo fianakaviana efa maty voatanisanao dia milaza vanim-potoana fotsiny ihany : Ny Dadabe (+bebe) génération iray na hoe taona iray, ny dadatoa kosa dia ny génération iray manaraka azy, izany hoe taona iray ihany koa ary ianao ilay hitanao amin'ny nofy no génération farany asehon'ny nofinao, raha atambatra ireo dia hisy taona telo (ho amin'ny ho avy) dia hirona amin'ny resaka fiompiana sy fambolena (io ilay akoho eny antanimboly) ny sehatra misy anao.

Ilay nofy faharoa kosa maneho Ray efa maty saingy asehon'ny nofy fa maty: sary maneho ny Mpahary ny Ray, ary ilay fahafatesana dia milaza fanjavonaNY, ny nenitoa (izay efa maty ihany koa) ihany koa dia maneho fiangonana satria vehivavy sy reny, ary ilay zoky lahimatoa (izay mbola velona ) maneho an'i Kristy araka ny voasoratra hoe: "Hamasino ho Ahy ny lahimatoa rehetra dia izay voalohan-teraka rehetra eo amin'ny zanak'Israely,..." Eksodosy 13:2 / Nomery 3:13.
Tezitra @ilay nenitoa ianao fa tsy nilaza taminao izy f'efa nandalo ilay Zoky: Sorena amin'ny fiangonana ianao fa tsy nilaza taminao ny amin'i Kristy izay tokony haneho anao ilay famonjena dia ny fahafatesana/Fandevenana, satria Kristy raha ny voasoratra dia mitovy ihany amin'ilay Ray Mpahary, ka ny fahafatesaNY no manambara ny famonjena : ( "...ary ny andro ahaterahana tsy mahaleo ny andro ahafatesana") Mpitoriteny 7:1

Izay no hevitry ny nofinao, mety misy misafotofoto kely ny fanazavàna azy saingy iveréno vakiana fa hazava aminao tsara.

Options: Répondre
Re: Ny hevitry ny nofy
Par: TenWords
Date: 23 février 2017 - 16:07

Finaritra MIMS:

Tsy misy ifandraisany loatra ilay nofinao sy ny tranga miseho eo amin'ny fiainanao, ilay zaza nofisinao maty : zanaky ny zandry dia ny fiainanao ara-panahy (Ny zandry dia maneho ny vie spirituelle-nao, ary ny fitiavany anao dia tsy mahagaga satria mifototra amin'i Krisy = zanaka, izany zaza voalaza izany, io ilay hoe : " Koa raha ny zanaka no hanafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo /Jaona 8:36).

Sary roa no asehon'ny nofinao: raha miabo ny fandraisanao izay miseho amin'ny fiainanao dia famonjena io fahafatesana lazain'ny nofinao io, raha sendra ka miiba kosa dia ilay Tokony ho fampaherezana anao mihitsy no tsy ré intsony fa soloin'ny fahakiviana toerana.
Tadidio fa amin'ny ady heverintsika fa tena sarotra no hanehoan'ny Mpamonjy ny heriNY.

Options: Répondre
Page: 10 sur 14


Pour créer un sujet ou répondre à un sujet, veuillez vous authentifier (ou créer un compte) avec une adresse email valide
Votre Nom: 
Votre Email: 
Sujet: 
Mesure anti-SPAM :
Recopiez le code que vous voyez dans le champ ci-dessous.
        
Vous êtes ici : Accueil > Forum


Modération du Forum
Le modérateur veille à modifier, à supprimer ou à ne pas publier les messages qui vont à l’encontre de la loi et de la bienséance selon la culture malgache.

Sont proscrits les propos :
• relevant de la diffamation et de l’injure,
• de nature pornographique,
• invitant les mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux,
• incitant aux crimes et délits,
• incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence, notamment raciales,
• faisant l’apologie de certains crimes, notamment meurtres, viols, crimes de guerre et crimes contre l’humanité; la négation de crimes contre l’humanité.

Règles de base :
• Respectez l’organisation des thèmes proposés.
• Ne postez pas le même sujet dans plusieurs rubriques pour éviter l’éparpillement des discussions.
• Evitez le langage SMS. Nous sommes sur un forum, aérez votre texte et utilisez la ponctuation.
• N’abusez pas des majuscules, ne criez pas, la courtoisie est de rigueur.
• Il est interdit de faire de la publicité pour des produits ou services.
• Il est strictement interdit de divulguer des informations s personnelles : Noms, numéro de téléphone, adresse complète, adresse mail, adresses de messageries, liens profil facebook, etc ...

Responsabilité des auteurs des messages :
Les messages postés dans ce forum restent sous la responsabilité de leurs auteurs. Ces derniers restent propriétaires de leurs publications. TGN, jouant uniquement un rôle d’hébergeur, décline toute responsabilité sur le contenu des messages postés sur le forum. Les participants adoptant un comportement pénalement répréhensible se verront bannis du forum.

TGN respecte la liberté d’expression. Elle invite les internautes à respecter les règles élémentaires de politesse et à ne pas enfreindre la loi. Vous pouvez émettre des suggestions ou avertir d’un message que vous jugez douteux dans le «forum Modérateur». Sinon envoyez un mail à moderateur@dts.mg

Ho fanajana ny fahalalahana maneho hevitra dia iangaviana ianareo internautes hanaja ny fahalalam-pomba, ny lalàna ary indrindra ny fahendrena maha-malagasy. Ho ovana, ho foananana tsy hapoitra akory ny hafatra tsy manaja ireo fepetra ireo. Misy ny adiresy mailaka moderateur@dts.mg ahafahanao mampita hevitra amin'ny modérateur, namampandre raha misyhafatra heverinao fa tsy tokony haseho.

Autres sites du groupe : www.telma.mg | www.mvola.mg