Bienvenue dans le Forum de Moov.mg.

Ce forum est un lieu convivial d'échange.
Avant de commencer à utiliser le Forum de Moov, vous devez prendre connaissance et accepter les présentes Conditions d'Utilisation du Forum

Responsabilités :
Moov n'est pas responsable du contenu des forums (les messages). Nous ne garantissons ni l'exactitude, ni la véracité, ni la valeur officielle d'aucun message.
Les messages sont la propriété de leurs auteurs. Ils expriment une opinion de leurs auteurs, pas nécessairement celle de Moov.

Tous messages contrevenant aux règles d'utilisation du site, à la loi, ou à tout autre code de conduite, n'engage que la responsabilité de leurs auteurs.

N'importe quel utilisateur qui estime qu'un message envoyé est répréhensible est encouragé à nous contacter immédiatement par email.

Autres règles à respecter :
- Les propos tenus sur ce forum sont l'expression de la pensée de leurs auteurs respectifs. Le site Moov ne peut être tenu pour responsable et ne peut garantir l'exactitude des propos présentés par des utilisateurs.
- Les propos injurieux, racistes, xénophobes, antisémites, haineux et tout autre intolérance ou discrimination sont interdits sur ce forum.
- En toutes circonstances, restez courtois, et faites preuve de bienséance et de politesse envers les autres utilisateurs du forum.
- Pas de style SMS, pas de texte trop voyant
- N'écrivez pas TOUT EN MAJUSCULES, votre message paraîtra agressif, et on aura moins envie de répondre à votre message avec gentillesse.
- Ne publiez votre message que dans une seule rubrique. Ne postez pas plusieurs fois le même message.
- Ne vous inscrivez pas plusieurs fois ou n'utilisez pas plusieurs pseudos.
- Interdiction de reprendre des messages publiés par d'autres utilisateurs sur le forum pour les publier sur d'autres forums ou d'autres supports.
- Ne pas mettre ses coordonnées dans le message (adresse mail, n° téléphone, adresse postale...)
- Ne pas utiliser une adresse mail en tant que pseudo
- Ne pas publier de messages à caractères publicitaires

- Le modérateur est susceptible de supprimer ou modifier toute contribution qui ne serait pas en relation avec le thème de discussion abordé, la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. Il n'est pas tenu de se justifier.

- Le modérateur se réserve le droit de modifier le titre d'une discussion pour des raisons de lisibilité.

- Dans le cas d'une faute grave, des sanctions pourront être prises à l'encontre de l'utilisateur, pouvant conduire par exemple à une exclusion momentanée ou définitive du forum, sans préjuger d'éventuelles poursuites judiciaires.

- Les utilisateurs du forum s'engagent à respecter cette charte. Cette charte pourra être modifiée ultérieurement si l'administrateur du site le juge utile.

- Moov ne véhicule aucune opinion, ne possède ni n'exprime aucune vue politique ou religieuse.

Le Modérateur

STRICTEMENT INTERDIT AUX MINEURS
VOUS DEVEZ ETRE MAJEUR DANS VOTRE PAYS POUR CONSULTER CETTE PARTIE DU SITE

 
Cette partie du site est réservée à un public majeur et averti. Elle contient des textes qui peuvent être choquantes pour certaines sensibilités.
Je certifie sur l'honneur :

 

• être majeur selon la loi en vigueur dans mon pays.
• que les lois de mon état ou mon pays m'autorisent à accéder à ce site
• je déclare n'être choqué par aucun type de sexualité et m'interdit de poursuivre la société éditrice de toute action judiciaire.

Je m'engage sur l'honneur à :

 

• ne pas faire état de l'existence de ce serveur et à ne pas en diffuser le contenu à des mineurs.
• utiliser tous les moyens permettant d'empêcher l'accès de ce serveur à tout mineur.
• assumer ma responsabilité, si un mineur accède à ce serveur à cause de négligences de ma part :
                - absence de protection de l'ordinateur personnel,
                - absence de logiciel de censure,
 • assumer ma responsabilité si une ou plusieurs de mes présentes déclarations sont inexactes.

étant majeur, en cliquant sur accepter, vous vous engagez à respecter ces conditions

logo Moov
           Nocomment
Problèmes conjugaux
fanafody fiarovantena
Par: Mme Fitia
Date: 21 janvier 2017 - 20:22

Miarahaba antsika rehtra nahazo taona vaovao.
Ny tenako dia vao vita soratra 1 volana katroka izao,izany hoe niaraka efa-bolana izahay mivady dia niroso t@ raharaha ka herin'andro nahavitany ny soratra no niarahana nitokatrano izay trano hofaina natao lavitra ny fianankaviana fa kosa manakaiky ny toerampiasanay.
tsoriko fa dia ady lava vao tafiditra tao hatr'@ izao,satria betsaka ny zavatra nivoaka tsikelikely hitako tao ka tsy mapifanarka anay.
Fa ny tena hilako fanampiana amin'areo dia ity :
nandefa lamba nosasana ny tenako ka tsy maintsy savaina ny paosy sao misy zavatra adino any mety hoe vola na taratasy ....ect.
Akory ny atairako fa nisy sachets roa kely izay tao anaty paosy patalohan'ilay vadiko,misy zavatra mavomavo ohatrany tamotamo izay ny iray dia vovoka zavatra mainty ny iray.
Nanontaniako izy hoe inona ireo hoa,fa tonga dia tezitra be izy no sady niteny hoe fiarovako tena ireo ary aza savasavaina intsony ny entako manomboka izao.
tsy nanaiky zah fa nanontany hoe fa inona no antony anaovany anzany,dia hoe hilaharana hono ary ny maka anreo eny 67H ....ect fa enao no tsy maharaka.

Mbo mangataka valiny mahafa-po aminareo ny tenako momba ireo zavatra ireo,na koa hoe inona no dikany sy antony ireo fa na izaho aza misy fotoana manofy ratsy be fona na talohany fanambadiako aza,misy fotoana tsindriany mpamosavy matetika na tany @ tranony raiko na taty antokatranoko.
Mila vonjy fa tena mampihorok'oditra ahy.
Dia misaotra mialoha antsika rehetra

Options: Répondre
Re: fanafody fiarovantena
Par: Lôzika
Date: 22 janvier 2017 - 11:59

......Mbo mangataka valiny mahafa-po aminareo ny tenako momba ireo zavatra ireo,na koa hoe inona no dikany sy antony ireo fa na izaho aza misy fotoana manofy ratsy be fona na talohany fanambadiako aza,misy fotoana tsindriany mpamosavy matetika na tany @ tranony raiko na taty antokatranoko.
Mila vonjy fa tena mampihorok'oditra ahy.
Dia misaotra mialoha antsika rehetra


**********************************************************************************

TSY MISY DIKANY IRENY FANAFODY GASY IRENY! enao ve zao raha manamboatra zavatra iray dia lasa ilay zavatra namboarinao indray no hatokisana noho ianao dia tsy himehezanao fotsiny???

AZA MINO² foana ,fa ANDRIAMANITRA no nahary ny zava drehetra IZY irery ihany hitokisana dia tsy mandaitra ny fanafody gasy na ny Satana aza!!!

aza matahotra fanafody gasy (charlatan) na ny asan-devoly koa, fa MINOA an'ANDRIAMANITRA FOTSINY IHANY ,fa na hilahatra eny 67 mandrapahatonga any Tulear,Diego,Mahajanga,Tamatave aza izy,aza asiana dikany ARIO ANY @ WC DAHOLO fotsiny.Dia aza miteniteny tsy hiadivany ao!

Fa na ny empoisonnement aza tsy mahavoa anao rehefa MAFY NY FINOANAO.

Nisipa 4mois ve de hivady???

Izany no mahatsara ny hoe fantarina tsara aloha izay ho vadiana sy ho rafozinanina vao miditra @ fanambadiana na hoe réciproque ihany na tsia,

satria ny fanambadiana tsy tsapa² v*dy akoho ka rehefa tsy mety hialana,na hoe afo be ety antany dia hiaritra ny tsy fahaiza miainan'ny iray, ao mandra paha faty

MISY NY SASANY LASA MPANABE(rehefa manambady ny sans éducation),MISY LASA MAMA PANORO HEVITRA(sy mi controle ny rehetra rehefa tiana hanao zay mety aminy ny vadiny)...

NY VADY ANEFA tokony ho fantatra mialohan'ny hivadiana tsara daholo na compatible @ attente ny tsi1-1 na tsia, mba ahakely ny tsy nampoizina rehefa tonga ao anatiny ao,satria @ maha olombelona tsisy ny tongalafatra!!!

Options: Répondre
Re: fanafody fiarovantena
Par: Mme Fitia
Date: 22 janvier 2017 - 22:53

Misaotra anao @ valin-teny,
Ny fanambadiako aloha dia mety misy fahamarinany hoe vao firy volana ve dia niroso sahady.Ataoko angamba fa izaho sy ny vadiko irery ihany no mizaka izay raha misy ny tsy fihetezana ary marihiko fa efa samy matotra tsara izahay na @ taona na @ asa sahanininay tsirairay avy ary efa nifapiresaka mazava fa tsy hoe hifandany zara eo.
Ka na nisy aza ny ady matetika dia afaka hifampiresahana fona ireny,ary tsy misy tokatrano izany ka tsy hiisy olana @ lafiny rehetra.olona roa samy hafa no nitambatra ho iray ary samy manana ny toetrany,ny fomba nitaizana azy,ny fahazarany...sns
Ny hany angatahiko eto @ nareo mpiserasera eto dia aoka tsy ny momba ny fanambadiana sy ny tontolony,ary koa hoe ny mety sy ny tsy mety no hilako fanampiana eto fa :

- Mbo mangataka valiny mahafa-po aminareo ny tenako momba ireo zavatra ireo,na koa hoe inona no dikany sy antony ireo fa na izaho aza misy fotoana manofy ratsy be fona na talohany fanambadiako aza,misy fotoana tsindriany mpamosavy matetika na tany @ tranony raiko na taty antokatranoko.
- Mety hoe Mpitaiza ve sa voyante na koa hoe dadarabe no nangalany an'ireo,tsy haiko
- sa mety koa ve hoe ody fitia ......tsy haiko

Tsoriko eto fa tena nampalahelo ahy izay lafiny iray izay satria ny tena dia olona mino an'Andriamanitra ary tsy nieritreritra na dia kely aza hifanojo @ izany zavatra izany.

Hevitry ny maro mahataka-davitra hoy ny ntaolo

Options: Répondre
Re: fanafody fiarovantena
Par: TenWords
Date: 23 janvier 2017 - 11:28

Mme Fitia: Tadidio fa ny fanafody gasy raisina amin'ny mpanao azy matetika dia "zavatra maloto" ( mety hoe vovo-paty na ny sahala amin'izany )

Rehefa tehirizina ao an-trano ... izy ireny (ary tena izay mihitsy moa no asain'ny mpanao fanafody hataon'ny olona tsy mahafantatra ( mety hoe alevina amin'ny tolàna, na anaty rindrina ... eto ilay azon'ilay vadinao dia manaraka azy miditra sy mivoaka ny tranonareo), dia mandroaka ny fahazavàna (filaminana) tsy ho tafatoetra eo amin'izay misy azy, raha mpivavaka ilay olona dia tsy misy valim-bavaka ho azo izany satria misy fahalotoana eo amin'ilay toerana (tokantrano).

Rava ny fiarovana tokony ho an'ilay tokantrano satria ny vadinao, nandrava ny fefy manodidina mpiaro anareo ka nahatafidiran'ny fahavalo (mpangalatra fiainana,mpanakorontana, mpitondra ady...).

" Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana, Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany fiainana be dia be" Jaona 10:10

Options: Répondre
Re: fanafody fiarovantena
Par: pretrakely
Date: 23 janvier 2017 - 18:07

...

Izao no tiako lazaina aminao...

1---ny ody aloha dia tena misy...ary mila mitandrina isika na kristiana aza...tsyh hoe..rehefa mino dia hanao kitoatoa..

betsaka ny mino ara-tsaina fa tsy mino tena miaina @ny finoana....@ny fanahiny sy ny fony sy ny sainy ary ny asany....

Ny tiako hambara dia izao..betsaka ny olona sy ny tokatrano efa nahita loza t@io fitehirizana ody na filalaovana ody io..

Ny loza dia misy fiantraikany any @ny zanaka ihany koa...

Ny asan'ny maizina dia tena misy tokoa ary tsy azo hanaovana kitoatoa....ary tsy azo atao ny mankahatra azy tsy aman'antony....sinon.......fahapotehana mety hiafara @ny fahafatesana ilay izy...

Izany no mahatonga ny Mpiandry...rehefa handroaka demonia na koa hanasitrana olona iray nitoeran'ny fanahy ratsy....anontaniana ny havany....raha toa ka manaiky ny handorana sy hanapotehana ny ody rehetra notehirizina...ireo havany..

Midika izany fa tsy azo hanaovana kitoatoa itony ody itony....fa ady amana'aina mihintsy...

Mora ny miteny hoe...minoa sns...na koa tsy misy asany izany ody izany...sns...raha mbola tsy nifanatrika tamin,ny asan-devoly ...dia aza manao theorie tahaka izany...fa sao simbany tanteraka...


2---- ny toro-hevitro aminao....= mivavaha isaky ny misy fotoana azonao hanaovana izany.....mamakia soratra masina...dia ekeo @ny finoana ny Herin'ny Tompo mandrava ny asan'ny maizina rehetra...
azonao tononina @ny finoana ny fanafahana ny vadinao tsy ho voafator'io lazainao fa ody io raha tena izy tokoa io..

Azonao atao ny manatona mpiandry...hanampy anao hitolona @ny Tompo hiarovany anao..s ny zanakao...ary hanafahana ny vadinao @io ody io..

Eo aloha....tsy azonao atao ny manary io ody io...raha tsy ny vadinao no resy lahatra ny @ny Tompo....fa ento am-bavaka izy...rehefa resy lahatra ny vadinao...izay vao dorana @ny Anaran'ny Tompo io ody io...

3---mila faharetana iano...satria tena mety am-bolana, aman-taona vao ahita fanafahana sy valiny ianao...azakivy....fa sedra hoanao @ny ny finoanao ny Tompo io......

Options: Répondre
Re: fanafody fiarovantena
Par: MiiDuval
Date: 31 décembre 2017 - 01:48

Efa nahita zavatra otraotranizany koa za otran potipotina bozaka tanaty poche fa de natoroko ny Pasteur de nihomehy izy ary niaranivavaka izahay de nilamina fehizay otran tsy nisy ilay korotandava taloha

Options: Répondre
Re: fanafody fiarovantena
Par: Lôzika
Date: 21 janvier 2018 - 13:03

Mme Fitia- Mbo mangataka valiny mahafa-po aminareo ny tenako momba ireo zavatra ireo,na koa hoe inona no dikany sy antony ireo fa na izaho aza misy fotoana manofy ratsy be fona na talohany fanambadiako aza,misy fotoana tsindriany mpamosavy matetika na tany @ tranony raiko na taty antokatranoko.
- Mety hoe Mpitaiza ve sa voyante na koa hoe dadarabe no nangalany an'ireo,tsy haiko
- sa mety koa ve hoe ody fitia ......tsy haiko
******************************************************************************************************************************************************************************
Ny dikany:
-tsy mahatoky tena ny vadinao fa mitady zavatra hitokisana,dia ny fanafody gasy izany

ny fanafody gasy:

-matoa mahatoky fanafody gasy dia dia mihevitra ny fanafody mahavita mamaha ny olany
sy izay manahirana ny sainy
=>izany hoe: 1/manana olana izany izy

2/ny olona mino fa manakery ny fanafody gasy ,sy ny devoly no manantona ireny,
3/io izany dia malalaka ny tsi1-1,samy manana ny hinoany sy atokisany ,
4/Izay no antony tsy maha maika maika hanambady satria tokony ho fantatra alohan'ny fanambadiana izany fanaony izany,raha nisy fotoana tsara nifankahafantarana ,dia raha nety taminao ny tanjony dia nivady tsy mitovy fomba fijery dia tsy nivady ,raha tsy mety aminao ny fombany dia tsy niditra,

-Fa raha mino ny olona 1 hoe misy Zanahary= Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra sy ny zava-boahary, dia mahafantatra fa izy no mahery,jereo anie ramatoa fa na ireny tapa-kazo na loko mavo² ireny dia Andriamanitra no nahary azy dia ilay zavatra namboarina indray ve no mahalasa saina sy atahorana ,FA TSY NY MPANAMBOATRA

-nefa isika aza na voambary iray tsy vitan-tsika ny mamorona azy fa ny efa eo no avadibadika ,dia ilay olona mitovy aminy eny @67ha ve no tokony hatokisany sa ny devoly mbola zava -boary mitovy aminy?

Ny devoly:
ny devoly adia mbola zava -boahary nivadika t@ mpanamboatra azy,raha manao compte tsotsotra tsy dia mila diplôme universitaire be akory izany dia mora mazava
fa manadrama ange manamboatra zavatra 1 enao dia iny no hivavahan'ny olona avy eo dia mba ahoana hoy enao?

Teneno izy raha mbola afaka miiova hoe asaivo manangana ny maty eo imasony ilay olona eny 67ha raha mahavita dia mino ilay olona eny miaraka aminy ianao,

Satria ny zavatra rehetra mety ho vitan'ny devoly ,fa ny fananganana @ maty tsy ho vitany mandrak'izay

Ohatra :rehefa Namoaka ny zanak'i Israely tany Egypte i Moise dia mafy loha be i Farao ka nilaza fa ny zavatra nataon'i Mosesy vitan'ireo mpanao Magie noire daholo,namadika ny tehina ho bibilava i Mosesy dia nanao koa ny mpanao magie noire ny Farao?

milaza izany fa mahay manao magie koa ny mpanompo devoly fa ny tsy nitovizany dia nohanin'i bibilavan'i Mosesy ny an'i Mpanao magie an'i Farao,dia jereo ao @ Baiboly ao ny tohiny Fa izay miaraka @ Andriamanitra ihany no mandresy dia ny zanak'i Israely ,ny an'ny devoly misy fetrany

Izany ange no hitokisany an'io baiboly io e!!!

Fehiny:Raha mihevitra enao fa nataony ody fitia koa enao dia tsotra:

1/izy miantso devoly (zava-boary nanaonahazo pouvoir kely nahavita ody fitia ohatra)
2/enao miantsova an'ny Zanahary nahary nilanitra sy ny tany ...hanafoana ny ody fitia

Raha mino enao fa ny zava-boary aza fahefana kely no nanany nahavita ody fitia
KOA ILAY NAHARY izao tontolo izao MANANA FAHEFANA BE DIA BE VE TSY AHAY HANAFOANA NY RATSY!

3/Za manokana aloha tsy mino hoe olona voan'ny ody fitia dia mahafantatra hoe za voan'ny ody fitia,matoa koa andairan'izany ody fitia izany mino izany ,fa raha mino enao fa Andriamanitra nahary ny zava drehetra enao hoe MAHERY tsy mahavoa anao izany !!!
MIRARY TOKANTRANO SAMBATRA HO ANAO ,TAMBATAMBAZO IZY DIA ATOROY NY LOZIKA DIA MAHARITRA NY TOKAN-TRANONAREO,za afaka manakiana anao satria isika tsy iray trano fa ny vadinao aza kianina satria tanjona iray ianareo sy fiainana iray miezaha mi comprendre azy omeo fitiavana be izy sy tambitamby fa maharesy ny zava drehetra izany,aza manakiana azy @ izany fa atoroy ampitiavana be izy ,mandefera @ izany dia aza manaiky ho tarisiny @ ratsy ataovy mora² dia izy no tariho anaraka ny tsara!

Options: Répondre
Re: fanafody fiarovantena
Par: Lôzika
Date: 21 janvier 2018 - 13:36

Ry Mme Sabera,ry tic tac dou,mr Aina eny Itaosy ,Mr Feno sy ny tariny rehetra ireny dia olom-belona avokoa ,izay milaza miseho mahay @ ireny dia asaivo managana ny maty eo imasonao sy eo imasom-bahoaka ,dia itanao eo no ho eo fa mana-petra ny zavatra vitan'ireny

AZA MINO an'ireny sy ny devoly tompoiny na ny fisolokiana ataony, mitarika @ fahaverezana ireny,ny pouvoir kely azon'ireny avy @ devoly manampetra ihany

FA ILAY ANDRIAMANITRA NAHARY an'ireny HINOANA TSY LAVITRA ANAO ANDRIAMANITRA ao antranonao ny teniny dia ny BAIBOLY,

ny zavatra vitan'Andriamanitra tsy manapetra jereo fotsiny hoe ny rivotra hiainanao hinoanao hoe misy , nefa tsy hitan'ny masonao ....

teneno ny vadinao hoe Hinoy ilay Andriamanitra tsy hitan'ny masonao fa lehibe ny heriny efa nisy mapanao fanafody gasy 1 nahavita nanamboatra kitana 1 ve? nefa misy firy ny kitana eny andanitra?

Vola daholo no anton'ireny mpanao ody gasy ireny nefa Andriamanitra tsy nagataka vola taminao raha namonjy anao,i Jesosy Kristy ihany no nitsangana t@ maty fa ny sisan'izay mbola any @ fasana misy azy any daholo ireny hivavahan'ny sasany ireny,

i Jesosy irery no nandatsaka ny rà ny ho famonjena ,fa ny sisak'izay tsy nisy ndana nge teneno ny mpanao fanafody gasy hoe foiny ve ny zananay lahitokana hamonjeny ny vadinao e!

ireny omby vonoina eny @ doany sy grotte sy akoho sns ireny efa ela no nosoloina t@ rà n'i Jesosy no nilatsaka ho fandrakofana ny otan'izay mino AZY,ny rà ny omby sy ny akoho ve no ambony sa ny rà n'ny zanak'Andriamanitra,...

Options: Répondre
Re: fanafody fiarovantena
Par: Tandremo ihany
Date: 21 janvier 2018 - 16:17

Mazava be anie izany fa ireo ody maloto ireo no mampikorontana anareo sy mampanofy ratsy anao foana e
Mivavaha ka aza reraka fa efa nanokatra varavarana ho an'ny devoly ramose. Fanahy ratsy no ao ambadik'izy ireny ary raha tsy mivavaka sy miaraka @ Atra dia tena resiny.Araky izany dia misy ady entre Fanahy no misy ka mivonona.Tsy resabe izany fa tena zava-misy.
Misy conséquences sy ambadika ratsy foana NY fitehirizana ody ratsy ka ampitandremo ny vadinao sao hivoaka ny farany, ho very vola,hivadian'ny odiny fa Satana tsy misangy aminao izany fa mila tambiny foana.
Ny olona mpilalao ody ihany koa no lasa mpamosavy

Options: Répondre
Re: fanafody fiarovantena
Par: modia aloha
Date: 22 janvier 2018 - 11:06

Efa hita izao ve fa misy zava-dehibe, tena lehibe, tsy fantatrao mikasika ny vadinao dia mbola ianao ndray no mandrara ny olona tsy haneho hevitra mikasika ny fanambadianao ? Na ianao olona tsisy saina na ianao voan'ny odi-fitia.

Izao no torohevitro ho anao : Anontanio izy hoe rahoviana ny mariazy any am-piangonana. Raha miandriandry dia efa mivonona ianao fa tsy hisy izany. Andriamanitra aza efa tsy manana ny toerany intsony satria izy efa manana ny sampiny moa ianao tsy mba miandry ny mariazy any am-piangonana fa vao soratra ara-panjakana dia efa miaraka mitokatrano aminy. Miverena any amin'ny ray aman-dreninao, dia alamino ny zavatra rehetra, izay vao miaraka mipetraka. Raha matoritory eo ianao hoe fantariko aloha ity vovoka kely ity dia hitako eo ... dia minoa ahy fa efa tara loatra. Aza matin-kenamaso hoe efa vita soratra, fa tsy ny fanambadianao ihany no ho very fa ny fanahinao ihany koa.

Options: Répondre
Re: fanafody fiarovantena
Par: berevy
Date: 22 janvier 2018 - 12:14

mampivoaka alina io resaka fanafody gasy io fa ialao. Aza mi-jouer ny jeu-ny sauf oe te handihy slow eny ambony fasana nareo 2

Options: Répondre
Re: fanafody fiarovantena
Par: Tandremo ihany
Date: 22 janvier 2018 - 21:03

Ary tena efa talohan'ny fanambadianareo no nilalao ody io vadinao io rehefa niverenako novakiana ny resaka nentinao.

Raha izaho ianao tena mifady hanina mihitsy rehefa mivavaka(raha tena mino ny herin'ny vavaka), mametraka ny fiainana eo @ Tompo isa - maraina raha vao mifoha, mangataka ny fiarovany @ asan'ny maizina sy ny fitaka rehetra.
Aza mankany @ ireny mpitaiza olona hafa ireny fa sao dia vao mainka loza no hita

Options: Répondre


Pour créer un sujet ou répondre à un sujet, veuillez vous authentifier (ou créer un compte) avec une adresse email valide
Votre Nom: 
Votre Email: 
Sujet: 
Mesure anti-SPAM :
Recopiez le code que vous voyez dans le champ ci-dessous.
        
Vous êtes ici : Accueil > Forum


Modération du Forum
Le modérateur veille à modifier, à supprimer ou à ne pas publier les messages qui vont à l’encontre de la loi et de la bienséance selon la culture malgache.

Sont proscrits les propos :
• relevant de la diffamation et de l’injure,
• de nature pornographique,
• invitant les mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux,
• incitant aux crimes et délits,
• incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence, notamment raciales,
• faisant l’apologie de certains crimes, notamment meurtres, viols, crimes de guerre et crimes contre l’humanité; la négation de crimes contre l’humanité.

Règles de base :
• Respectez l’organisation des thèmes proposés.
• Ne postez pas le même sujet dans plusieurs rubriques pour éviter l’éparpillement des discussions.
• Evitez le langage SMS. Nous sommes sur un forum, aérez votre texte et utilisez la ponctuation.
• N’abusez pas des majuscules, ne criez pas, la courtoisie est de rigueur.
• Il est interdit de faire de la publicité pour des produits ou services.
• Il est strictement interdit de divulguer des informations s personnelles : Noms, numéro de téléphone, adresse complète, adresse mail, adresses de messageries, liens profil facebook, etc ...

Responsabilité des auteurs des messages :
Les messages postés dans ce forum restent sous la responsabilité de leurs auteurs. Ces derniers restent propriétaires de leurs publications. TGN, jouant uniquement un rôle d’hébergeur, décline toute responsabilité sur le contenu des messages postés sur le forum. Les participants adoptant un comportement pénalement répréhensible se verront bannis du forum.

TGN respecte la liberté d’expression. Elle invite les internautes à respecter les règles élémentaires de politesse et à ne pas enfreindre la loi. Vous pouvez émettre des suggestions ou avertir d’un message que vous jugez douteux dans le «forum Modérateur». Sinon envoyez un mail à moderateur@dts.mg

Ho fanajana ny fahalalahana maneho hevitra dia iangaviana ianareo internautes hanaja ny fahalalam-pomba, ny lalàna ary indrindra ny fahendrena maha-malagasy. Ho ovana, ho foananana tsy hapoitra akory ny hafatra tsy manaja ireo fepetra ireo. Misy ny adiresy mailaka moderateur@dts.mg ahafahanao mampita hevitra amin'ny modérateur, namampandre raha misyhafatra heverinao fa tsy tokony haseho.

Autres sites du groupe : www.telma.mg | www.mvola.mg