Bienvenue dans le Forum de Moov.mg.

Ce forum est un lieu convivial d'échange.
Avant de commencer à utiliser le Forum de Moov, vous devez prendre connaissance et accepter les présentes Conditions d'Utilisation du Forum

Responsabilités :
Moov n'est pas responsable du contenu des forums (les messages). Nous ne garantissons ni l'exactitude, ni la véracité, ni la valeur officielle d'aucun message.
Les messages sont la propriété de leurs auteurs. Ils expriment une opinion de leurs auteurs, pas nécessairement celle de Moov.

Tous messages contrevenant aux règles d'utilisation du site, à la loi, ou à tout autre code de conduite, n'engage que la responsabilité de leurs auteurs.

N'importe quel utilisateur qui estime qu'un message envoyé est répréhensible est encouragé à nous contacter immédiatement par email.

Autres règles à respecter :
- Les propos tenus sur ce forum sont l'expression de la pensée de leurs auteurs respectifs. Le site Moov ne peut être tenu pour responsable et ne peut garantir l'exactitude des propos présentés par des utilisateurs.
- Les propos injurieux, racistes, xénophobes, antisémites, haineux et tout autre intolérance ou discrimination sont interdits sur ce forum.
- En toutes circonstances, restez courtois, et faites preuve de bienséance et de politesse envers les autres utilisateurs du forum.
- Pas de style SMS, pas de texte trop voyant
- N'écrivez pas TOUT EN MAJUSCULES, votre message paraîtra agressif, et on aura moins envie de répondre à votre message avec gentillesse.
- Ne publiez votre message que dans une seule rubrique. Ne postez pas plusieurs fois le même message.
- Ne vous inscrivez pas plusieurs fois ou n'utilisez pas plusieurs pseudos.
- Interdiction de reprendre des messages publiés par d'autres utilisateurs sur le forum pour les publier sur d'autres forums ou d'autres supports.
- Ne pas mettre ses coordonnées dans le message (adresse mail, n° téléphone, adresse postale...)
- Ne pas utiliser une adresse mail en tant que pseudo
- Ne pas publier de messages à caractères publicitaires

- Le modérateur est susceptible de supprimer ou modifier toute contribution qui ne serait pas en relation avec le thème de discussion abordé, la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. Il n'est pas tenu de se justifier.

- Le modérateur se réserve le droit de modifier le titre d'une discussion pour des raisons de lisibilité.

- Dans le cas d'une faute grave, des sanctions pourront être prises à l'encontre de l'utilisateur, pouvant conduire par exemple à une exclusion momentanée ou définitive du forum, sans préjuger d'éventuelles poursuites judiciaires.

- Les utilisateurs du forum s'engagent à respecter cette charte. Cette charte pourra être modifiée ultérieurement si l'administrateur du site le juge utile.

- Moov ne véhicule aucune opinion, ne possède ni n'exprime aucune vue politique ou religieuse.

Le Modérateur

STRICTEMENT INTERDIT AUX MINEURS
VOUS DEVEZ ETRE MAJEUR DANS VOTRE PAYS POUR CONSULTER CETTE PARTIE DU SITE

 
Cette partie du site est réservée à un public majeur et averti. Elle contient des textes qui peuvent être choquantes pour certaines sensibilités.
Je certifie sur l'honneur :

 

• être majeur selon la loi en vigueur dans mon pays.
• que les lois de mon état ou mon pays m'autorisent à accéder à ce site
• je déclare n'être choqué par aucun type de sexualité et m'interdit de poursuivre la société éditrice de toute action judiciaire.

Je m'engage sur l'honneur à :

 

• ne pas faire état de l'existence de ce serveur et à ne pas en diffuser le contenu à des mineurs.
• utiliser tous les moyens permettant d'empêcher l'accès de ce serveur à tout mineur.
• assumer ma responsabilité, si un mineur accède à ce serveur à cause de négligences de ma part :
                - absence de protection de l'ordinateur personnel,
                - absence de logiciel de censure,
 • assumer ma responsabilité si une ou plusieurs de mes présentes déclarations sont inexactes.

étant majeur, en cliquant sur accepter, vous vous engagez à respecter ces conditions

logo Moov
           Nocomment
Problèmes conjugaux
MISY CHANCE VE
Par: SAHI
Date: 14 février 2018 - 10:12

Bjr daholo, lehilahy no manoratra, ialana tsiny ny mety halavan'ny tantara dia mba miangavy mba torohevitra matotra no haroso, misaotra mialoha,

1) niaraka tamina tovovavy 1 aho 19 taona lasa izay, niaraka nandritra n 5 taonao teo zahay ary nikasa ny hivady teo am faha 5 taona niarahana, efa tanjonay koa tamzany hoe tonga de hiteraka en même temps ny raharaha, ary dia nitoe zaza tokoa izy, ny olana anefa dia nisy olana tam asako aho ary niditr violon amambolana mints, tsy tiko ho fantany io cas io noh izy efa bevohoka kely ka dia nafeniko azy mafy, lasa tsis vita ny raharahanay no io antony io, ary izy moa dia sasatra ny nitady ahy tam fomba rehetra nef tsy nahita satria ny manodidina ah efa nafarako ts hampahafantatra azy ny misy ah,

teo no nanomboka ny olana satria nandefasany karazana msg ratsy be tam phone aho, zay ny dadako no nitazona azy, ar tsis nofafany fa nasehony ah dahlo ref tafavoaka ah, iray izay, ary azoko ny réaction-ny,

2) vehivavy iray mpiara miasa tamiko ihany no anisan ny namoaka ah tany am violon, ary io vhv io de tsy nanaiky rah ts niaraka taminy aho rehefa tafavoaka, nipetraka ny olana satri ny iray ary bevohoka ny iray aty misissika, ary ity farany de nahavita ny nandrahona ilay iray bevohoka mints tam zany, zay ataony ref ts eo imasoko izy, zah ko ets andaniny namaky n msg rehetra nalefan ilay voalohany dia kivy tanteraka satri opa ts opa no nataony tao,

nandeh ny fotoana, niteny tamiko ilay voalohany fa teraka ny zaza ka iza no atao anarany, dia nomeko nom izy fa tsy haiiko rah nataony na tsia, zah moa ts nijery ah na indray manaraina aza, ilay vhv faharoa koa ts nahafahako nietsika mints,

herintaona niarahana zah sy lay vhv faharoa dia bevohoka ko izy ar ts nety nanala zaza intsony, ary 4 taona après an io dia nisoratra izahay,ary 3 lahy zao ny zanakay,

ilay voalohany sy ny zanany tavela tany ary ts nanampy ah na dia nangataka fanampiana aza zareo,

Ankehitriny, dia mitady fananmpiana amiko fona io renin janako io, tereny hanome vola azy isambolana aho, nef ah ndraindray tsis de tezitra izy ary manao vava be amiko, hoe efa amampolontaonany lay zaza am zao mbola ts voazanako ihany, ny adidy efa ts nataoko nandritr zay fotoana lava be zay takiany am zao daholo, zah anefa ts te hoterena ny am zany,

ny hanontaniako anareo dia izao:

Ho zanahiko ny zanako araka ny fangatahany, ary ho alaiko hipetraka aty amiko avy eo, lay reniny anefa ts manaiky hoe ho alaiko ny zaza noh ny antony maro be ts voatanisa, zah anefa ts hanaiky fa ts maints ho alaiko ny zanako na hananiako vola be aza,

==> misy chance ve ny ahazahoako io zaza io, si oui de firy %

Inona no mety hitranga rehefa hoataoko ny taratasy fanjanahana lay zaza, mety ve ra sanatria ts omen'ny reniny ny copie n lay zaza ah??

Misaotra mialoha anareo zay hamaly,

Options: Répondre
Re: MISY CHANCE VE
Par: SAHI
Date: 14 février 2018 - 10:37

marihiko eto fa manana ny asany tsara io renin janako io saingy mila ahy manao ny adidiko hono izy, rehefa mamaly azy aho hoe tsis de eo foana no itrangan olana am vava ataony amiko ary nahatonga ah lasa mafy tanana ts te hanome azy tsony na ariary aza,lazaiko izy fa zanako fona io ary rehef lehibe io ts maints ahafantatra ahy,

zaho kosa niala tam asa birao ary nanao asa tena zay mahavelona ahy sy n vady amanjanako tsara am zao,

Options: Répondre
Re: MISY CHANCE VE
Par: sanjila
Date: 14 février 2018 - 16:03

Ataovy sérieux kosa e. Nandainga ianao tsy nitsotra ny marina hoe niditra violon. Tsy nojerena mihintsy ny zaza. Tsy manampy ianao. Zanak'olona nentiny nandritra ny 9 volana, nobeaziny etc dia hoe ho alainao????? AVy eo ianao n anambady sipa hafa, niteraka, dia ho alainao hipetraka any amin'ny sipa hafa ny zaza????? O razoky e, mba olona noraml sy sensé ihany ve aloha ianao sa tsia e????


Zany foana ny vokatry ny lainga e, mihitatra dia lasa pbm be, dia mandaingà ihany e

Options: Répondre
Re: MISY CHANCE VE
Par: SAHI
Date: 15 février 2018 - 10:08

Misaotra anao, efa tonga sainao ah amzao saingy entim pahatezerana noh ny vavaratsy ataon io renin janako io amiko à chaque fois, ary izay no antony hanaovako beloha hoe hoalaiko ny zanako ,na amfomba ahoana na ahoana,

mba valio azafady rah mis mahay lalàna momba ny fanjanahan janaka ato, hoe rah tsis copie n'ilay zaza ve de mety ho vita ihany

Options: Répondre
Re: MISY CHANCE VE
Par: IRINA
Date: 15 février 2018 - 12:40

Koa efa nafoinaO ihany koa maninona raha hafoinao hatr@ farany lay zaza???, ovay ny num, ario ny puce, mifindrà trano. Tsory amin'ilay renin janakao voalohany hoe tsy mahavita aho hoe dia basy. Tsy azoko koa izy, ngah tsy tiany lay zaza no hatao fitaovana hilàna vaniny aminao??? Ianao ko moa dia mba mandainga, aiza koa ianao misy pblm higadra dia tsy mba nolazainao izy ???, dia mody we ilay 1 namoaka anao tany amponja dia nanery anao hiaraka aminy???, tsory fotsiny fa tsy tianao tampoka lay voaloha fa lay faharoa nanan katao ka dia aleonao nankany. Normal raha ompa tsy ompa no nataony satria tsy ady tsy inon tsy inona dia ianao tsy hita tampoka, na ianao tsy @ toerany aza ve tsy ho lagy kosa enao?? Aza alainao ny zaza fa ampijalian'ilay vadinao faha 2 fotsiny, sady toa poizina be koa lay vadinao faha 2 raha zany fitataranao azy zany. Lazao fotsiny lay renin janakao voalohany hoe aza hatao fitaovana hilàna vaniny aminà ny zaza hoe. Raha tiako ianareo hoe d'efa nody taminareo aho. Fa tsy tiako matoa zà nanambady olon kafa. Rehefa tsy hipetraka @ zay izy d'efa ny hadalàny zany.

Options: Répondre
Re: MISY CHANCE VE
Par: SAHI
Date: 15 février 2018 - 12:54

IRINA, io renin janako io araka ny filazany dia mila ah manao ny adidiko amin io zanaka iraisanay io, ary tadiaviny hatao régulier zany isam bolana, zay zavatra ts afaka hataoko mints fa ref misy aho manome, ref tsis ts afaka hamorona, ary zay fona no mampisy ny olana aminay ka mahatonga azy hanao vava ratsy amiko isak ny ts misy vola aho,

nisy fotoana aman taonany zareo ts nitady ah fa zao indray izy miverina mitaky ah am io adidy io, ary milaza fa mitady

Options: Répondre
Re: MISY CHANCE VE
Par: dada
Date: 15 février 2018 - 15:33

Resaka hoe tezitra amin'ilay renin'ilay zaza ve ianao dia izay no antony anaovana be loha hoe alaiko ny zanako? Hatramin 'izay mariona ianao tsy nijery azy koa izao vao hoe alaiko. Tena na mahay lalana ary aho tsy hanampy fa averinao fa kilalao angaha ny fiainan'io zaza io ramose a? Sady rehefa mananjanaka dia mitady vola amin'ny fomba rehetra raha mbola velon'aina ho azy fa tsy hoe tsy manana ho dia mijanona. Ilay zanakao amin 'ilay vehivavy faharoa ve misy fotoana hoe tsy mihinankanina satria tsy mahita vola ianareo???? ataoko angamba fa mihinana sy mitafy foana izy ireo dia ataovy toy izay koa e

Options: Répondre
Re: MISY CHANCE VE
Par: olona efa matotra
Date: 15 février 2018 - 15:35

SAHI,
Resaka classique tsy mampivoatra lay firenena io zavtra mahazo anao io izay cas tsy isolé ,indrisy fa betsaka .
Voalohany aloha lay lainga tsy nilaza taminy no fototra .
Ny problème très grave dia : naninona ianao no niditra VIOLON .
Olona tsara fitondran-tena tsy ho azonao amizany .Mazava ho azy fa resaka kitoatoa sy irrésponsabilté ny ambiny.Ilay zanakao voalohany t@ lay vhv voalohany bevohokanao no mitondra ny hazo fijaliana satria nanana ray kitoatoa ,na ny avenir ho azy azy mety tsy sûr .
Mieritrereta tsara ihany e !
Conseil : Manaova ihany ny adidy na manome kely vola isam-bolana ho azy aza mba manampy kely satria ilay zaza izay tsy nanontany ny ho tonga tety an-tany ,dia assumé-o koa ireo zaza azo taty aoriana .
Raha tsy sarim-bavy manao jupe ingahy dia tsy mila manontany ny hevitr'ilay vhv faharoa satria tsy voatery ny hanaiky izy sady efa nandainga .
Ny valin-tenin'i Sanjila mahafa -po !
Bon courage !

Options: Répondre
Re: MISY CHANCE VE
Par: SAHI
Date: 16 février 2018 - 08:48

Dada > justement, afaka manome sy manampy io zanako io aho saingy ts afaka ataoko régulier zany, zay ny olana,

am lay reninjanako dia ref mitaky izy de mila manome tout de suite aho, ary ts te ahalala mints izy sinon de miainga indray ny vava ratsy isan karazany,

Io renin janako io dia manan janaka lahy kely iray, zay zandrin lay zanaka niraisanay 3 taona, izay nataony fotsiny tam zao hoy izy satri mampalahelo azy lay zaza voalohany rah sady tsy ray no ts rahalahy hananany,

ka ny fanampiana tadiaviny aty amiko de heveriko fa hamelomany reo zaza 2 ireo ary izay ny tena ts lefitro ny mieritreritra lay tery vaimanta ataony ah isak ny mitaky vola izy

Options: Répondre
Re: MISY CHANCE VE
Par: lunah
Date: 16 février 2018 - 14:13

ts azonao zan zaza zany raha tena mandeha ny procès satria
1- raha ts misy anaranao ny copie ny d tsy maintsy hande ny test de paternité ( environs 1500000ar eo)
2- d ref voaporofo fa zanakao d hande n tantara oe fa naninona ary no nolavinao hatram zay sns sns ( d mbola voa ianao satria nanary azy mianaka d nanambady hafa)
3- ny frais avocat 1 500000 ar raha kely ndrindra.
ko ts aleo manampy an lay zaza toy izay very vola nef ts hahomby.
Raha za aloa n teo am toeran zan vehivavy zan alaviriko lavitra anao n zanako f lehilahy ts milamina ianao!
Sady hipetraka am renikely le zaza ref an aminao d ts maintsy mijaly.

Options: Répondre
Re: MISY CHANCE VE
Par: dada
Date: 16 février 2018 - 15:26

o ry zoky a,hitako ary amin'ny rubrique hafa ary fa 60 000 ariary no omenao dia ampy ve izay hoy ianao? tena dépense herinandro izany raha farak'izay mitsitsy izy. Normale be izy raha mitaky hafa. Tsy écolage fotsiny ve izany dia tapitra.


Mahagaga ahy ity fisainanao te haka an'ilay zaza anefa hanome vola manaitaina be. Avelao ny zaza any amin'ny reniny fa toa bandy mampihomehy koa ingahy

Options: Répondre
Re: MISY CHANCE VE
Par: karyl195
Date: 16 février 2018 - 15:45

Torohevitra sy sosokevitra no aroso aminao, aleo tonga dia manome ,ilay fanampiana isam-bolana dieny izao, ny hoe haka ilay zaza dia mety ho sarotra aminao. zaza tsy ampy taona io tsy maintsy mipetraka amin'ny reniny foana, sady sao dia ho hampijalian'ilay vehivavy faharoa araka ny tenin'ny namana eo ambony. Raha sanatria ka handeha fitsarana io dia Ray mandositra adidy no hahazo aano ary mety handoa betsaka amin'ny Pension alimentaire, koa aleo manao à l'amiable aloha eee. Tsy misy tsy vitann'y fifampiresahana. mazotoa ianao

Options: Répondre
Re: MISY CHANCE VE
Par: Mila misaina
Date: 21 février 2018 - 13:30

Tena gaga aho mamaky ity sujet ity, diniho tsara aloa ny zavatra ataonao ry SAHI vao manome tsiny ilay reninjanakao ianao, ny atao oe FITIAVANA dia manome tsy misy takalony, ka ra tianao ny zanakao dia omeo tsy misy takalony ny VOLA hamidiny fitaovampianarana, gouter sns, tsy mila takalony oe alaina izy eh, be taimbava ny reniny eh. Fitiavan-tena ny anao raha haka io zaza io enao fa tsy fitiavanao azy velively, renikely efa mananjanaka 3 ve no hipetrahany tsy vao maika hiaina any am afobe ny fiainanay. Ray TIA zanaka zany, mahafoy hatram ainy aza ho an ilay zanany, ny anao ve 60 000 Ariary tsindraindray de mampimenomenona eto, hanampy fa oe a condition any amiko ny zaza, alefaso lavitra ihany ny saina fa aza baikon'ny fo be fankahalana io eh!!!!!

Options: Répondre
Re: MISY CHANCE VE
Par: IRINA
Date: 21 février 2018 - 13:47

HHAHAHAHA, nataoko ihany ny tsy hihomehy ry dada sy ry Mila misaina.

laugh<<hitako ary amin'ny rubrique hafa ary fa 60 000 ariary no omenao dia ampy ve izay hoy ianao?

Ahoana no havalinao anzany ry SAHI??

Options: Répondre
Re: MISY CHANCE VE
Par: lol...
Date: 21 février 2018 - 14:36

Bandy tsy milamina mihintsy raha ny fahitako anao.

Ny tena marina dia tsy te hiantoka ilay zaza faharoa an'ilay sipa taloha ianao e?... Marary anao ilay hoe hanome vola ho an'ny zanakao, dia hozarain'ny reniny ho azy roa lahy sa mianadahy... Sa tsy izany???
Maharary e? ny hanome vola hitaizany zanak'olona!
Tateso ramose a! namitaka azy ianao: nandany ny fotoanany nadritra ny 5 taona niarahana, nampanantena azy mariazy.
Mbola nilentika tsy hita popoka koa avy eo nony bevohoka izy. en plus n'izay izy mbola voalatsa sy voaroakan-drafivavy Nefa vohoka notadiavina niaraka.... Dia miandry tambitamby sy fitiavana ho setriny ianao. Mahatantesa ny valikitsaka e! Izay mamafy rivotra hono mijinja tadio.

Mbola vava fotsiny aza no azonao,.... tanteso hatramin'ny farany fa izay no valin'ny rancune any aminao noho ireo voalazako eo aloha ireo.

Raha jiolahimbavy kokoa izy mbola zavatra hafa no mianjady aminao fa tsy vava be fotsiny... Ny hamotika tanteraka ny tokatranonao, ny zanakao, asanao sns.... Ka tateso fa notadiavina....

Options: Répondre
Re: MISY CHANCE VE
Par: kisder
Date: 21 février 2018 - 14:37

mba mieritrereta iany ry SAHI.
lehilahy no miresaka.

normal be raha tezitra mafy lé renin-janakao voalohany! nareo tsy hita popoka, no sady nanadino ny zaza tao an-kibony. d aveo nareo mitady haka ilay zaza rehefa lehibe satria be vava lé reniny?
raha tsy hanomé vola hanampiana @famelomana azy hianao dia au moins mandray anjara @fividianana ny akanjony, kiraro,kilalao,etc etc... raha toa ka miahiahy hianao hoe hamelomana zaza 2 ilay izy.

tsy tafa @ izany halainao zany ny zaza an! mineur iny dia tsy maintsy any @reniny! ndrindra moa fa manana anton'asa ny reniny ka mahavita mamelona azy ihany.

sinon, lé resaka 60.000 ar zany tsy misy dikany intsony @izao fotoana an! presque dépense-ko tous les 2 jours zany! entiko ilazàna anao hoe : maivana loatra zany!

teneno fotsiny lé renin-janakao @manaraka oe : izao no manomé araka ny fahafahako, fa tsy hianao no mangataka isak'izay mahatsiahy! manaiky izy tsara tsy manaiky izy efa izay aloha no regle apetraka! ekena fa tsy azo terena hianao isam-bolana. Fa ra mi-attaque anareo en justice kosa aloha izy, dia mety mamay enao @pension alimentaire an! tandremo ihany

Options: Répondre
Re: MISY CHANCE VE
Par: SAHI
Date: 22 février 2018 - 11:47

bjr,

Ny antony hangalako lay zaza dia n mba hananany zo mitovy am zanako 3 lahy ato, satria rah hanome vola ohatra 300 000ar io reniny io ah dia azoko antoka fa ts ho an zanako no handaniany azy,

Efa nitory ah teny am TRANO AROZO io renin janako io 6 taona lasa izay, ary voa antso teny aho, saingy ts afaka nanery ah ireo noh izaho ts miasa am sté sy zaza ts misoratra amiko, dia niala maina izy,

Ka sur ah fa rah izy no hitory dia ts ahita tombony na kely aza

Options: Répondre
Re: MISY CHANCE VE
Par: namanafotsn
Date: 22 février 2018 - 13:18

Ka ianao ihany nge zany dia efa mahavaly lay fanotaninao ery ampiandohana e:

"Efa nitory ah teny am TRANO AROZO io renin janako io 6 taona lasa izay, ary voa antso teny aho, saingy ts afaka nanery ah ireo noh izaho ts miasa am sté sy zaza ts misoratra amiko, dia niala maina izy".

Io no teninao:

Donc ny tinao atao @zao dia hanoratra io zaza io aminao dia ho alainao lay zaza hipetraka any aminao,dia tsotra koa ny valiny,tsy ho azonao mihitsy io zaza io satria,voalohany tsy misoratra aminao,tsy maintsy mila ny copie an'io zaza io ianao,ary raha tsy manaiky ny reniny dia tsy afaka ny hanoratra lay zaza ianao,ary ny zaza dia tsy maintsy ny reniny no manana garde aminy,raha tsy hoe sanatria nga adala lay reny na koa misy kilema tsy hahafahany mampidi-bola,mbola critere maro no ilaina vao afakao eo @reniny io zaza io.
Rehefa maharary anao ny hanome 300 000ar lay reniny,dia tsotra fotsiny e,aza manome vola,fa zavatra omena azy,toy ny voalaza etsy ambony,fitafiana,kilalao,gouter,ecollage,fa mba mila ny avis anilay reniny kosa aloha ianao vao mividy sao tsy ho tian'lay zaza,na miara mitondra lay zaza mihitsy nareo dia mividy zay tiany ianao,raha tsy mety @lay reniny moa reo dia afaka adidy ianao zany ko.
Fa tsy terenao hoe any aminao lay zaza vao afaka andray adidy aminy ianao,raha tena fitiavana no manesika anao dia tsy tokony ho be condition ianao,fa ny hita eto dia toa alahelom-boangory ny anao ka tsy hay hoe misaina mankaiza?

Options: Répondre
Re: MISY CHANCE VE
Par: SAHI
Date: 22 février 2018 - 15:02

Namanaftsn > misaotra anao, ny tsy azonareo dia izao, tsy te hifanerasera amin io renin janako io intsony ah après ny vava ratsy bdb azoko taminy, ka tsy ho possible amiko mints zany hoe hiaraka hividy zay ilain ilay zaza zany aminy,

efa ni propose azy aho hoe alaiko ny zaza une journée hoentiko miaraka amiko, ividianako izay tiany, de tsy nanaiky izy fa lazainy fa fiainan'alika sy haitraitra tsy mahasoa ny zaza akory izany izany, en plus forcény hoe tsy maints entina koa lay zaza iray rah tena te hitondra ny zanako amzay lalana iray izay aho,

Inona no antony tokony tsy ahavitako hanoratra amiko ny zanako rah ohatra ka ts hanome copie-ny zaza ahy ny reniny?? izaho efa vonona handany vola fa ny tanjoko tsy maintsy tratrako,

Options: Répondre
Re: MISY CHANCE VE
Par: fee
Date: 22 février 2018 - 17:00

lava toko any tantaranao, mihezaka hamaly araka izay vita sy tadidiko iany aho anefa,
fanontaniana no apetrako aminao voalohany; raha mamaky ny tantaranao za dia misy tsy azoko satria raha miainga oe fitiavana no fototra iorenan fanambadiana dia tsy izay no niseho t@io vadinao faharoa io fa ankaterena? ny voalohany indray dia fitiavana fa de tsy afa nihetsika ianao noho ilay vadinao, dia very momoka tany ilay izy?? ankehitriny , eo @ilay zaza no olana? tinao zanahana, na ny marina ho soratana aminao ilay zaza? de inona no olana raha mijanona any @reniny io zaza io? tantaranao tery amboalohany fa mifandrafy tokoa ny vadinao sy ilay vehivavy taloha? de aoana ny hitaizanao ny zaza @zany? tsy aleo ve izy any @reniny iany no mipetraka fa ndrao hametraka olana aminareo ao antokantrano,
"
marihiko eto fa manana ny asany tsara io renin janako io saingy mila ahy manao ny adidiko hono izy, rehefa mamaly azy aho hoe tsis de eo foana no itrangan olana am vava ataony amiko ary nahatonga ah lasa mafy tanana ts te hanome azy tsony na ariary aza,lazaiko izy fa zanako fona io ary rehef lehibe io ts maints ahafantatra ahy," hainao iany zany ny antony mahatonga azy ho may vava aminao , ka any aminao ny vaha olana @zany

" niaraka tamina tovovavy 1 aho 19 taona lasa izay, niaraka nandritra n 5 taonao teo zahay ary nikasa ny hivady teo am faha 5 taona niarahana, efa tanjonay koa tamzany hoe tonga de hiteraka en même temps ny raharaha, ary dia nitoe zaza tokoa izy, ny olana anefa dia nisy olana tam asako aho ary niditr violon amambolana mints, tsy tiko ho fantany io cas io noh izy efa bevohoka kely ka dia nafeniko azy mafy, lasa tsis vita ny raharahanay no io antony io, ary izy moa dia sasatra ny nitady ahy tam fomba rehetra nef tsy nahita satria ny manodidina ah efa nafarako ts hampahafantatra azy ny misy ah," noho izy tsy nahita anao fa anafenanao zavatra bdb no nahatonga azy nanao vava sy msg ratsy , ka tokony hi comprendre ianao
ho fehiny: sarotr atokoa ny hanome fanapiana regulierement fa mila zanahanao aloa ialy zaza , eo anoloana lalana @zay na ny vadinao niterahanao 3 io aza tsy afaka mitsipaka fa avelao izy hijanona @reniny fa ampahafantaro azy fotsiny oe ianao no rainy ,
antenaiko fa mety hanampy anao ny toro hevitro fa dia mahereza

Options: Répondre


Pour créer un sujet ou répondre à un sujet, veuillez vous authentifier (ou créer un compte) avec une adresse email valide
Votre Nom: 
Votre Email: 
Sujet: 
Mesure anti-SPAM :
Recopiez le code que vous voyez dans le champ ci-dessous.
        
Vous êtes ici : Accueil > Forum


Modération du Forum
Le modérateur veille à modifier, à supprimer ou à ne pas publier les messages qui vont à l’encontre de la loi et de la bienséance selon la culture malgache.

Sont proscrits les propos :
• relevant de la diffamation et de l’injure,
• de nature pornographique,
• invitant les mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux,
• incitant aux crimes et délits,
• incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence, notamment raciales,
• faisant l’apologie de certains crimes, notamment meurtres, viols, crimes de guerre et crimes contre l’humanité; la négation de crimes contre l’humanité.

Règles de base :
• Respectez l’organisation des thèmes proposés.
• Ne postez pas le même sujet dans plusieurs rubriques pour éviter l’éparpillement des discussions.
• Evitez le langage SMS. Nous sommes sur un forum, aérez votre texte et utilisez la ponctuation.
• N’abusez pas des majuscules, ne criez pas, la courtoisie est de rigueur.
• Il est interdit de faire de la publicité pour des produits ou services.
• Il est strictement interdit de divulguer des informations s personnelles : Noms, numéro de téléphone, adresse complète, adresse mail, adresses de messageries, liens profil facebook, etc ...

Responsabilité des auteurs des messages :
Les messages postés dans ce forum restent sous la responsabilité de leurs auteurs. Ces derniers restent propriétaires de leurs publications. TGN, jouant uniquement un rôle d’hébergeur, décline toute responsabilité sur le contenu des messages postés sur le forum. Les participants adoptant un comportement pénalement répréhensible se verront bannis du forum.

TGN respecte la liberté d’expression. Elle invite les internautes à respecter les règles élémentaires de politesse et à ne pas enfreindre la loi. Vous pouvez émettre des suggestions ou avertir d’un message que vous jugez douteux dans le «forum Modérateur». Sinon envoyez un mail à moderateur@dts.mg

Ho fanajana ny fahalalahana maneho hevitra dia iangaviana ianareo internautes hanaja ny fahalalam-pomba, ny lalàna ary indrindra ny fahendrena maha-malagasy. Ho ovana, ho foananana tsy hapoitra akory ny hafatra tsy manaja ireo fepetra ireo. Misy ny adiresy mailaka moderateur@dts.mg ahafahanao mampita hevitra amin'ny modérateur, namampandre raha misyhafatra heverinao fa tsy tokony haseho.

Autres sites du groupe : www.telma.mg | www.mvola.mg