Bienvenue dans le Forum de Moov.mg.

Ce forum est un lieu convivial d'échange.
Avant de commencer à utiliser le Forum de Moov, vous devez prendre connaissance et accepter les présentes Conditions d'Utilisation du Forum

Responsabilités :
Moov n'est pas responsable du contenu des forums (les messages). Nous ne garantissons ni l'exactitude, ni la véracité, ni la valeur officielle d'aucun message.
Les messages sont la propriété de leurs auteurs. Ils expriment une opinion de leurs auteurs, pas nécessairement celle de Moov.

Tous messages contrevenant aux règles d'utilisation du site, à la loi, ou à tout autre code de conduite, n'engage que la responsabilité de leurs auteurs.

N'importe quel utilisateur qui estime qu'un message envoyé est répréhensible est encouragé à nous contacter immédiatement par email.

Autres règles à respecter :
- Les propos tenus sur ce forum sont l'expression de la pensée de leurs auteurs respectifs. Le site Moov ne peut être tenu pour responsable et ne peut garantir l'exactitude des propos présentés par des utilisateurs.
- Les propos injurieux, racistes, xénophobes, antisémites, haineux et tout autre intolérance ou discrimination sont interdits sur ce forum.
- En toutes circonstances, restez courtois, et faites preuve de bienséance et de politesse envers les autres utilisateurs du forum.
- Pas de style SMS, pas de texte trop voyant
- N'écrivez pas TOUT EN MAJUSCULES, votre message paraîtra agressif, et on aura moins envie de répondre à votre message avec gentillesse.
- Ne publiez votre message que dans une seule rubrique. Ne postez pas plusieurs fois le même message.
- Ne vous inscrivez pas plusieurs fois ou n'utilisez pas plusieurs pseudos.
- Interdiction de reprendre des messages publiés par d'autres utilisateurs sur le forum pour les publier sur d'autres forums ou d'autres supports.
- Ne pas mettre ses coordonnées dans le message (adresse mail, n° téléphone, adresse postale...)
- Ne pas utiliser une adresse mail en tant que pseudo
- Ne pas publier de messages à caractères publicitaires

- Le modérateur est susceptible de supprimer ou modifier toute contribution qui ne serait pas en relation avec le thème de discussion abordé, la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. Il n'est pas tenu de se justifier.

- Le modérateur se réserve le droit de modifier le titre d'une discussion pour des raisons de lisibilité.

- Dans le cas d'une faute grave, des sanctions pourront être prises à l'encontre de l'utilisateur, pouvant conduire par exemple à une exclusion momentanée ou définitive du forum, sans préjuger d'éventuelles poursuites judiciaires.

- Les utilisateurs du forum s'engagent à respecter cette charte. Cette charte pourra être modifiée ultérieurement si l'administrateur du site le juge utile.

- Moov ne véhicule aucune opinion, ne possède ni n'exprime aucune vue politique ou religieuse.

Le Modérateur

STRICTEMENT INTERDIT AUX MINEURS
VOUS DEVEZ ETRE MAJEUR DANS VOTRE PAYS POUR CONSULTER CETTE PARTIE DU SITE

 
Cette partie du site est réservée à un public majeur et averti. Elle contient des textes qui peuvent être choquantes pour certaines sensibilités.
Je certifie sur l'honneur :

 

• être majeur selon la loi en vigueur dans mon pays.
• que les lois de mon état ou mon pays m'autorisent à accéder à ce site
• je déclare n'être choqué par aucun type de sexualité et m'interdit de poursuivre la société éditrice de toute action judiciaire.

Je m'engage sur l'honneur à :

 

• ne pas faire état de l'existence de ce serveur et à ne pas en diffuser le contenu à des mineurs.
• utiliser tous les moyens permettant d'empêcher l'accès de ce serveur à tout mineur.
• assumer ma responsabilité, si un mineur accède à ce serveur à cause de négligences de ma part :
                - absence de protection de l'ordinateur personnel,
                - absence de logiciel de censure,
 • assumer ma responsabilité si une ou plusieurs de mes présentes déclarations sont inexactes.

étant majeur, en cliquant sur accepter, vous vous engagez à respecter ces conditions

logo Moov
           Nocomment
Tsy rariny kosa e!
jereo nge ity fandaniam-bola ataon-dravalomanana mitetitety faritra lava ity eh !!!
Par: beIapin
Date: 08 février 2018 - 09:48

raha ilaiio ngamba no tafaverina eo am fitondrana dia :
- angamba ho gaboraraka tanteraka ny kitapom-bolam-panjakana !!!!
>> mba mitongavà saina re ry malagasy ô !!!!!!

Options: Répondre
Re: jereo nge ity fandaniam-bola ataon-dravalomanana mitetitety faritra lava ity eh !!!
Par: dgagaenao
Date: 08 février 2018 - 13:00

Na dia efa 9taona lasa aza izy no tsy eo @fitondrana intsony,na dia nodorana sy nopotehina aza ny fananany rehetra,dia mbola sahy hilaza koa ve belapin fa volampanjakana no entiny mitety faritra @zao?lay anarana mihitsy zany no malaza e,tena tsy afaka andoha e,sa ahoana?
Na i bitro aza nge afaka mba manao toa azy ko e,samy civil zao ko tsitako zay olana.

Options: Répondre
Re: jereo nge ity fandaniam-bola ataon-dravalomanana mitetitety faritra lava ity eh !!!
Par: shorty
Date: 08 février 2018 - 14:09

Raha izaho mihitsy no teo amin'ny toeran'i Ravalomanana dia navelako tany ity Madagasikara ity, dia miondrana manorim-ponenana any ivelany aho. Fa vahoaka tsy mendrika ny handroso isika.
Raisiny ho antso sy andraikitra mihitsy moa ny fiezahana fampandrosoana ny Firenena ka izay no ilazako hoe hafa mihitsy io Rangaha io.
Ekeko fa tsy diplomate izy, ary masiaka, kanefa asa no ilaina eto fa tsy resaka sy hajejoana (mitodika any amin'ny cravate manga sy ny fitafy volomboasary aho io) tsy mitondra mankaiza.

9 taona lasa izay no nahongana izy. Nisy zavatra nivoatra ve taorian'izay? nitombo ve ny asa? sa niha-be dia be ny mpivarotra eny andàlana satria voatery mivarotra daholo izao noho ny tsy fahampiana? Firy ny sekoly tena manaraka ny fenitra tokony ho ilaina amin'izany? firy isanjaton'ny Malagasy no voatery miasa tena noho ny tsy fahampian'ny asa?

9 taona lasa izay, firy no isan'ny olona namoy ny ainy noho ny tsy fandriam-pahalemana? (resahina foana mantsy ny 7 février fa tsy mba resahina mihitsy ireo matin'ny herisetra tao anatin'izay 9 taona izay)

9 taona lasa izay, manao ahoana izao ny valeur an'ny Ariary?

9 taona lasa izay, milamina ve ny Firenena?

Options: Répondre
Re: jereo nge ity fandaniam-bola ataon-dravalomanana mitetitety faritra lava ity eh !!!
Par: Mpiserana
Date: 08 février 2018 - 14:43

shorty> Izaho koa mba manana eritreritra toa anao izany.Afaka,vitany, ary tena tafitany mihitsy ny taranany raha mihary ivelan'i Mskara izy.Ary hahazo tombony ny mpiara-miombona antoka aminy sy ny mponina any @ zay firenena hisy azy.

Saingy, ny tanindrazany sy ny iray rà aminy no tiany hasoavina, ary te hanavotra ireo tantsaha malagasy izay loharano nipoirany izy, te hanala an'i Mskara eo ambany vahohon'ny mpitsentsitra (tompon-tany sy vahiny) izy.

Isika no kivy mahita ny fanenjehana atao azy, dia mahateny izao.Eh moa aza ireto mpanenjika azy eto @ forum.

Raha mba maneho hevitra ny tena mampahiratra ireto jamba hoe: Atoa Ravalomanana anie no crédible sy antenanina indrindra izao hanala tsikelikely ity fahoriana sy fahantrana be mianjady @ firenena ity raha @zao fotoana izao aloha, dia lazaina fa "fanatique, adepte secte hypnotisé", dia tsikeraina izy mivady,hilàna voatsiary, vao maheno zavtrakely momba azy, dia ramamabe mankatsy e, dadaosy mankeroa e

Fa maninona tsy i Hery sy Voahangy izay hita fa tena vongany mihitsy ireo no tsikeraina eto e??? Ireo conseillers manao ny ataony sy ny HVM-n'iry Rivo anie ka tena misy ho tantaraina mihitsy e, sady vrai.Ny HVM angaha tsy "secte"? Rajao angaha tsy "gourou"? Milelaka azy mivady daholo ireo adepte HVM ireo e, ohatran'i Belapin qui boit les paroles de son gourou.

Options: Répondre
Re: jereo nge ity fandaniam-bola ataon-dravalomanana mitetitety faritra lava ity eh !!!
Par: tikoaaa
Date: 08 février 2018 - 15:12

Volany io fa tsy volam-panjakana toy ny ataon'ny sasany ka aza be fialonana fa ianao mialona io mbola hita mihitsy fa mahantra lavitra be ka tsy hitovy amin-dRavalomanana mandrakizay

Options: Répondre
Re: jereo nge ity fandaniam-bola ataon-dravalomanana mitetitety faritra lava ity eh !!!
Par: volan'ise angaha ?
Date: 08 février 2018 - 16:50

efa misy lalàna nivaoka angha hoe tsy mahazo mandany ny volany izy, sady tsy mahazo mivaoka ny trano

Options: Répondre
Re: jereo nge ity fandaniam-bola ataon-dravalomanana mitetitety faritra lava ity eh !!!
Par: dgagaenao
Date: 09 février 2018 - 09:14

Mba betsaka ihany reo filohampirenena nifanesy teto ary efa tsy eo @toerana intsony mazava ho azy,fa ny tena mapme dia zay mombamomba sy makasika andra8 mianakavy,na ny fiakanjony,na ny fiteniny,na ny fandehany,dia ahitan'ireo mpandroba sy mpandetika firenena lazaina fona.
Ary ny tsy mety azondry zareo reo hatr@zao dia hoe,vao maika mampiakatra ny quoten-dra8 ny fitenenana lava zay ataony rehetra,na ny tsy tia andra8 aza oa zao tena lasa mankafy an'ingah daholo,ka hafatra ho an'ireo mpanenjika andra8,tena tsy fidiny ho azy no tian'ny olona e,zay fotsiny dia akombony ny vava.

Options: Répondre
Re: jereo nge ity fandaniam-bola ataon-dravalomanana mitetitety faritra lava ity eh !!!
Par: beIapin
Date: 09 février 2018 - 09:25

dgagaenao << kou raha miakatra ny cote-ny dia midika inn ????
- ampiditra vary iray sotro ambavanao ngah ?
>> sa hampiova hevitra ny HCC ka hanaiky ny candidature-ny ???

Options: Répondre
Re: jereo nge ity fandaniam-bola ataon-dravalomanana mitetitety faritra lava ity eh !!!
Par: dgagaenao
Date: 09 février 2018 - 09:31

belapin>tena mampiditra vary iray vilia ao antranon'ny ankohonana Malagasy maro mihitsy,satria raha t@androndra8 efa mba nihinam-bary in-3 ao anatin'ny iray andro ny sahirana,zao ny indray mande aza hifampitadiavana,ka dia tena omenay tehaka zay manatevin-daharana andra8.
HCC hoe e,fa iza moa no tokony hitsara ny filoham-pirenena ry belaps bacc+7???????
Aza mba sarotahotra hoa fa avelao hilatsaka doly zay te hilatsaka,ataovy madio ny fifidianana,dia hita eo ny resultat.

Options: Répondre
Re: jereo nge ity fandaniam-bola ataon-dravalomanana mitetitety faritra lava ity eh !!!
Par: beIapin
Date: 09 février 2018 - 09:46

dgagaenao << tsy mpitsara ny HCC fa njery fotsiny ireo dossiers ny kandidats raha ok na tsia !!!
- $ miliards (BM-FMI-..) maro no notrosain'ny firenena tam fitondran-dravalo !!!
- raha novokisany tam tapa-tsotro anareo tam ireny dia :
>> handoa erany amzay zao satria tsy maimaipoana ireny !!!!

PS : ny trosa tsy voaloa fa nataon'ireo ex-filou amposy no tena mampandetika ny firenena, tompoko !!!

Options: Répondre
Re: jereo nge ity fandaniam-bola ataon-dravalomanana mitetitety faritra lava ity eh !!!
Par: Mpiserana
Date: 09 février 2018 - 11:33

Mizizo be mihitsy belapin tsy manaiky fa hoe tsy nahavita azy hono Ravalo, ratsy hono ny fitondran-dRavalo, ny ex-filou hono no nandetika ny firenena ...

ENY ARY E

Fa izao ra belapin a,TSY ITY FILOU GAIGILAHY EO AMPERINASA ITY VE NO TENA MAMPANDADY TANTERAKA ILAY FIRENENA @ HALATRA ATAONY SY ATAON'nY MPIARAMIASA AMINY??
TSY IO FILOHA IO VE NO MAMPITRONGY VAO HOMANA NY GASY? TSY MAMPITRONGY FOTSINY FA MAMPITSONGOLOKA NY GASY NEFA TSY HOMANA INTSONY???ILAOZAN'IZY MIANAKAVY MANGORON-KARENA HO AZY SY NY TARANANY FOTSINY.

Tadidio belapin fa mbola hisy ny farany ary hiaràn'ny fitsarana farany hiaraka amin'ireo ise, ary @ zay fotoana izay ise vao ho tonga saina fa HAY TSY RAVALO NO TENA FOSITRA FA IRETO NAMAKO IRETO.Tapeno ihany ny maso!!

Options: Répondre
Re: jereo nge ity fandaniam-bola ataon-dravalomanana mitetitety faritra lava ity eh !!!
Par: beIapin
Date: 09 février 2018 - 11:51

Mpiserana << aleo hitohy ny tantara vo tena ahafahana mitsara ny filoha rajao !!!
- tsy izao kosa no mbola hiaro azy tahaka ny fiarovanareo an-dravalo raha tena olon-dratsy tokoa izy !!!
>> ny indicateur (T%croissance, PIB,...) izay havoakan'ny any Ivelany dia milaza fa nihatsara i Gasikara !!

Options: Répondre


Pour créer un sujet ou répondre à un sujet, veuillez vous authentifier (ou créer un compte) avec une adresse email valide
Votre Nom: 
Votre Email: 
Sujet: 
Mesure anti-SPAM :
Recopiez le code que vous voyez dans le champ ci-dessous.
        
Vous êtes ici : Accueil > Forum


Modération du Forum
Le modérateur veille à modifier, à supprimer ou à ne pas publier les messages qui vont à l’encontre de la loi et de la bienséance selon la culture malgache.

Sont proscrits les propos :
• relevant de la diffamation et de l’injure,
• de nature pornographique,
• invitant les mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux,
• incitant aux crimes et délits,
• incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence, notamment raciales,
• faisant l’apologie de certains crimes, notamment meurtres, viols, crimes de guerre et crimes contre l’humanité; la négation de crimes contre l’humanité.

Règles de base :
• Respectez l’organisation des thèmes proposés.
• Ne postez pas le même sujet dans plusieurs rubriques pour éviter l’éparpillement des discussions.
• Evitez le langage SMS. Nous sommes sur un forum, aérez votre texte et utilisez la ponctuation.
• N’abusez pas des majuscules, ne criez pas, la courtoisie est de rigueur.
• Il est interdit de faire de la publicité pour des produits ou services.
• Il est strictement interdit de divulguer des informations s personnelles : Noms, numéro de téléphone, adresse complète, adresse mail, adresses de messageries, liens profil facebook, etc ...

Responsabilité des auteurs des messages :
Les messages postés dans ce forum restent sous la responsabilité de leurs auteurs. Ces derniers restent propriétaires de leurs publications. TGN, jouant uniquement un rôle d’hébergeur, décline toute responsabilité sur le contenu des messages postés sur le forum. Les participants adoptant un comportement pénalement répréhensible se verront bannis du forum.

TGN respecte la liberté d’expression. Elle invite les internautes à respecter les règles élémentaires de politesse et à ne pas enfreindre la loi. Vous pouvez émettre des suggestions ou avertir d’un message que vous jugez douteux dans le «forum Modérateur». Sinon envoyez un mail à moderateur@dts.mg

Ho fanajana ny fahalalahana maneho hevitra dia iangaviana ianareo internautes hanaja ny fahalalam-pomba, ny lalàna ary indrindra ny fahendrena maha-malagasy. Ho ovana, ho foananana tsy hapoitra akory ny hafatra tsy manaja ireo fepetra ireo. Misy ny adiresy mailaka moderateur@dts.mg ahafahanao mampita hevitra amin'ny modérateur, namampandre raha misyhafatra heverinao fa tsy tokony haseho.

Autres sites du groupe : www.telma.mg | www.mvola.mg