Bienvenue dans le Forum de Moov.mg.

Ce forum est un lieu convivial d'échange.
Avant de commencer à utiliser le Forum de Moov, vous devez prendre connaissance et accepter les présentes Conditions d'Utilisation du Forum

Responsabilités :
Moov n'est pas responsable du contenu des forums (les messages). Nous ne garantissons ni l'exactitude, ni la véracité, ni la valeur officielle d'aucun message.
Les messages sont la propriété de leurs auteurs. Ils expriment une opinion de leurs auteurs, pas nécessairement celle de Moov.

Tous messages contrevenant aux règles d'utilisation du site, à la loi, ou à tout autre code de conduite, n'engage que la responsabilité de leurs auteurs.

N'importe quel utilisateur qui estime qu'un message envoyé est répréhensible est encouragé à nous contacter immédiatement par email.

Autres règles à respecter :
- Les propos tenus sur ce forum sont l'expression de la pensée de leurs auteurs respectifs. Le site Moov ne peut être tenu pour responsable et ne peut garantir l'exactitude des propos présentés par des utilisateurs.
- Les propos injurieux, racistes, xénophobes, antisémites, haineux et tout autre intolérance ou discrimination sont interdits sur ce forum.
- En toutes circonstances, restez courtois, et faites preuve de bienséance et de politesse envers les autres utilisateurs du forum.
- Pas de style SMS, pas de texte trop voyant
- N'écrivez pas TOUT EN MAJUSCULES, votre message paraîtra agressif, et on aura moins envie de répondre à votre message avec gentillesse.
- Ne publiez votre message que dans une seule rubrique. Ne postez pas plusieurs fois le même message.
- Ne vous inscrivez pas plusieurs fois ou n'utilisez pas plusieurs pseudos.
- Interdiction de reprendre des messages publiés par d'autres utilisateurs sur le forum pour les publier sur d'autres forums ou d'autres supports.
- Ne pas mettre ses coordonnées dans le message (adresse mail, n° téléphone, adresse postale...)
- Ne pas utiliser une adresse mail en tant que pseudo
- Ne pas publier de messages à caractères publicitaires

- Le modérateur est susceptible de supprimer ou modifier toute contribution qui ne serait pas en relation avec le thème de discussion abordé, la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. Il n'est pas tenu de se justifier.

- Le modérateur se réserve le droit de modifier le titre d'une discussion pour des raisons de lisibilité.

- Dans le cas d'une faute grave, des sanctions pourront être prises à l'encontre de l'utilisateur, pouvant conduire par exemple à une exclusion momentanée ou définitive du forum, sans préjuger d'éventuelles poursuites judiciaires.

- Les utilisateurs du forum s'engagent à respecter cette charte. Cette charte pourra être modifiée ultérieurement si l'administrateur du site le juge utile.

- Moov ne véhicule aucune opinion, ne possède ni n'exprime aucune vue politique ou religieuse.

Le Modérateur

STRICTEMENT INTERDIT AUX MINEURS
VOUS DEVEZ ETRE MAJEUR DANS VOTRE PAYS POUR CONSULTER CETTE PARTIE DU SITE

 
Cette partie du site est réservée à un public majeur et averti. Elle contient des textes qui peuvent être choquantes pour certaines sensibilités.
Je certifie sur l'honneur :

 

• être majeur selon la loi en vigueur dans mon pays.
• que les lois de mon état ou mon pays m'autorisent à accéder à ce site
• je déclare n'être choqué par aucun type de sexualité et m'interdit de poursuivre la société éditrice de toute action judiciaire.

Je m'engage sur l'honneur à :

 

• ne pas faire état de l'existence de ce serveur et à ne pas en diffuser le contenu à des mineurs.
• utiliser tous les moyens permettant d'empêcher l'accès de ce serveur à tout mineur.
• assumer ma responsabilité, si un mineur accède à ce serveur à cause de négligences de ma part :
                - absence de protection de l'ordinateur personnel,
                - absence de logiciel de censure,
 • assumer ma responsabilité si une ou plusieurs de mes présentes déclarations sont inexactes.

étant majeur, en cliquant sur accepter, vous vous engagez à respecter ces conditions

logo Moov
           Nocomment
Tsy rariny kosa e!
MISY CHANCE VE
Par: SAHI
Date: 14 février 2018 - 10:51

Bjr daholo, lehilahy no manoratra, ialana tsiny ny mety halavan'ny tantara dia mba miangavy mba torohevitra matotra no haroso, misaotra mialoha,

1) niaraka tamina tovovavy 1 aho 19 taona lasa izay, niaraka nandritra n 5 taonao teo zahay ary nikasa ny hivady teo am faha 5 taona niarahana, efa tanjonay koa tamzany hoe tonga de hiteraka en même temps ny raharaha, ary dia nitoe zaza tokoa izy, ny olana anefa dia nisy olana tam asako aho ary niditr violon amambolana mints, tsy tiko ho fantany io cas io noh izy efa bevohoka kely ka dia nafeniko azy mafy, lasa tsis vita ny raharahanay no io antony io, ary izy moa dia sasatra ny nitady ahy tam fomba rehetra nef tsy nahita satria ny manodidina ah efa nafarako ts hampahafantatra azy ny misy ah,

teo no nanomboka ny olana satria nandefasany karazana msg ratsy be tam phone aho, zay ny dadako no nitazona azy, ar tsis nofafany fa nasehony ah dahlo ref tafavoaka ah, iray izay, ary azoko ny réaction-ny,

2) vehivavy iray mpiara miasa tamiko ihany no anisan ny namoaka ah tany am violon, ary io vhv io de tsy nanaiky rah ts niaraka taminy aho rehefa tafavoaka, nipetraka ny olana satri ny iray ary bevohoka ny iray aty misissika, ary ity farany de nahavita ny nandrahona ilay iray bevohoka mints tam zany, zay ataony ref ts eo imasoko izy, zah ko ets andaniny namaky n msg rehetra nalefan ilay voalohany dia kivy tanteraka satri opa ts opa no nataony tao,

nandeh ny fotoana, niteny tamiko ilay voalohany fa teraka ny zaza ka iza no atao anarany, dia nomeko nom izy fa tsy haiiko rah nataony na tsia, zah moa ts nijery ah na indray manaraina aza, ilay vhv faharoa koa ts nahafahako nietsika mints,

herintaona niarahana zah sy lay vhv faharoa dia bevohoka ko izy ar ts nety nanala zaza intsony, ary 4 taona après an io dia nisoratra izahay,ary 3 lahy zao ny zanakay,

ilay voalohany sy ny zanany tavela tany ary ts nanampy ah na dia nangataka fanampiana aza zareo,

Ankehitriny, dia mitady fananmpiana amiko fona io renin janako io, tereny hanome vola azy isambolana aho, nef ah ndraindray tsis de tezitra izy ary manao vava be amiko, hoe efa amampolontaonany lay zaza am zao mbola ts voazanako ihany, ny adidy efa ts nataoko nandritr zay fotoana lava be zay takiany am zao daholo, zah anefa ts te hoterena ny am zany,

ny hanontaniako anareo dia izao:

Ho zanahiko ny zanako araka ny fangatahany, ary ho alaiko hipetraka aty amiko avy eo, lay reniny anefa ts manaiky hoe ho alaiko ny zaza noh ny antony maro be ts voatanisa, zah anefa ts hanaiky fa ts maints ho alaiko ny zanako na hananiako vola be aza,

==> misy chance ve ny ahazahoako io zaza io, si oui de firy %

Inona no mety hitranga rehefa hoataoko ny taratasy fanjanahana lay zaza, mety ve ra sanatria ts omen'ny reniny ny copie n lay zaza ah??


marihiko eto fa manana ny asany tsara io renin janako io saingy mila ahy manao ny adidiko hono izy, rehefa mamaly azy aho hoe tsis de eo foana no itrangan olana am vava ataony amiko ary nahatonga ah lasa mafy tanana ts te hanome azy tsony na ariary aza,lazaiko izy fa zanako fona io ary rehef lehibe io ts maints ahafantatra ahy,

zaho kosa niala tam asa birao ary nanao asa tena zay mahavelona ahy sy n vady amanjanako tsara am zao,

Misaotra mialoha anareo zay hamaly,

Options: Répondre
Re: MISY CHANCE VE
Par: fee
Date: 22 février 2018 - 16:55

lava toko any tantaranao, mihezaka hamaly araka izay vita sy tadidiko iany aho anefa,
fanontaniana no apetrako aminao voalohany; raha mamaky ny tantaranao za dia misy tsy azoko satria raha miainga oe fitiavana no fototra iorenan fanambadiana dia tsy izay no niseho t@io vadinao faharoa io fa ankaterena? ny voalohany indray dia fitiavana fa de tsy afa nihetsika ianao noho ilay vadinao, dia very momoka tany ilay izy?? ankehitriny , eo @ilay zaza no olana? tinao zanahana, na ny marina ho soratana aminao ilay zaza? de inona no olana raha mijanona any @reniny io zaza io? tantaranao tery amboalohany fa mifandrafy tokoa ny vadinao sy ilay vehivavy taloha? de aoana ny hitaizanao ny zaza @zany? tsy aleo ve izy any @reniny iany no mipetraka fa ndrao hametraka olana aminareo ao antokantrano,
"
marihiko eto fa manana ny asany tsara io renin janako io saingy mila ahy manao ny adidiko hono izy, rehefa mamaly azy aho hoe tsis de eo foana no itrangan olana am vava ataony amiko ary nahatonga ah lasa mafy tanana ts te hanome azy tsony na ariary aza,lazaiko izy fa zanako fona io ary rehef lehibe io ts maints ahafantatra ahy," hainao iany zany ny antony mahatonga azy ho may vava aminao , ka any aminao ny vaha olana @zany

" niaraka tamina tovovavy 1 aho 19 taona lasa izay, niaraka nandritra n 5 taonao teo zahay ary nikasa ny hivady teo am faha 5 taona niarahana, efa tanjonay koa tamzany hoe tonga de hiteraka en même temps ny raharaha, ary dia nitoe zaza tokoa izy, ny olana anefa dia nisy olana tam asako aho ary niditr violon amambolana mints, tsy tiko ho fantany io cas io noh izy efa bevohoka kely ka dia nafeniko azy mafy, lasa tsis vita ny raharahanay no io antony io, ary izy moa dia sasatra ny nitady ahy tam fomba rehetra nef tsy nahita satria ny manodidina ah efa nafarako ts hampahafantatra azy ny misy ah," noho izy tsy nahita anao fa anafenanao zavatra bdb no nahatonga azy nanao vava sy msg ratsy , ka tokony hi comprendre ianao
ho fehiny: sarotr atokoa ny hanome fanapiana regulierement fa mila zanahanao aloa ialy zaza , eo anoloana lalana @zay na ny vadinao niterahanao 3 io aza tsy afaka mitsipaka fa avelao izy hijanona @reniny fa ampahafantaro azy fotsiny oe ianao no rainy ,
antenaiko fa mety hanampy anao ny toro hevitro fa dia mahereza

Options: Répondre
Re: MISY CHANCE VE
Par: chance
Date: 22 février 2018 - 19:01

Chance eo @ 29.745 % eo ho eo no ahazoanao ilay zaza , kajy tena azo itokisana no nampiasaiko

Options: Répondre
Re: MISY CHANCE VE
Par: mampalahelo ilay reninjanakao voalohany
Date: 14 mars 2018 - 10:09

SAHI= Tena mampalahelo ahy ilay reni-janakao voalohany!! tsapako tanteraka ny niainanay tamin' izy nitondra vohoka nefa nilaozanao ( izay manko no fahafantarany azy hoe nitsaoka ianao) nefa izy bevoka. Efa niaina an' izany aho fa hafa ny cas, lay rain-janako be adidy be ao amin' ny fikambanana iray ao am-piangonana sady tsy te hampiakatra ahy ho vady izy no tsy nanam-pitiavana ahy koa, ka izany rehetra izany no antony nandreseny lahatra ahy hanala zaza. Tsy afaka manohy ny asan'ny Tompo hono izy raha misy an' io zaza io. Za nefa tena tia be azy hatramin' ny voalohany. Ka tsy hitako tsouny zay natao sy haleha rehefa ny reniko zao no noteneniny fa tsy afaka hanambady ahy izy ary d nalako ny zanako avy eo.
Fa tena mangidy isan' andro isan' ora ny fiainako, nenina foana. Ka mampalahelo ahy ny renin-janakao voalohany satria tena tia anao no nitondra vohoka no nilaozana. Nefa d ankehitriny tsy lasa vadiny ianao.

Options: Répondre


Pour créer un sujet ou répondre à un sujet, veuillez vous authentifier (ou créer un compte) avec une adresse email valide
Votre Nom: 
Votre Email: 
Sujet: 
Mesure anti-SPAM :
Recopiez le code que vous voyez dans le champ ci-dessous.
        
Vous êtes ici : Accueil > Forum


Modération du Forum
Le modérateur veille à modifier, à supprimer ou à ne pas publier les messages qui vont à l’encontre de la loi et de la bienséance selon la culture malgache.

Sont proscrits les propos :
• relevant de la diffamation et de l’injure,
• de nature pornographique,
• invitant les mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux,
• incitant aux crimes et délits,
• incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence, notamment raciales,
• faisant l’apologie de certains crimes, notamment meurtres, viols, crimes de guerre et crimes contre l’humanité; la négation de crimes contre l’humanité.

Règles de base :
• Respectez l’organisation des thèmes proposés.
• Ne postez pas le même sujet dans plusieurs rubriques pour éviter l’éparpillement des discussions.
• Evitez le langage SMS. Nous sommes sur un forum, aérez votre texte et utilisez la ponctuation.
• N’abusez pas des majuscules, ne criez pas, la courtoisie est de rigueur.
• Il est interdit de faire de la publicité pour des produits ou services.
• Il est strictement interdit de divulguer des informations s personnelles : Noms, numéro de téléphone, adresse complète, adresse mail, adresses de messageries, liens profil facebook, etc ...

Responsabilité des auteurs des messages :
Les messages postés dans ce forum restent sous la responsabilité de leurs auteurs. Ces derniers restent propriétaires de leurs publications. TGN, jouant uniquement un rôle d’hébergeur, décline toute responsabilité sur le contenu des messages postés sur le forum. Les participants adoptant un comportement pénalement répréhensible se verront bannis du forum.

TGN respecte la liberté d’expression. Elle invite les internautes à respecter les règles élémentaires de politesse et à ne pas enfreindre la loi. Vous pouvez émettre des suggestions ou avertir d’un message que vous jugez douteux dans le «forum Modérateur». Sinon envoyez un mail à moderateur@dts.mg

Ho fanajana ny fahalalahana maneho hevitra dia iangaviana ianareo internautes hanaja ny fahalalam-pomba, ny lalàna ary indrindra ny fahendrena maha-malagasy. Ho ovana, ho foananana tsy hapoitra akory ny hafatra tsy manaja ireo fepetra ireo. Misy ny adiresy mailaka moderateur@dts.mg ahafahanao mampita hevitra amin'ny modérateur, namampandre raha misyhafatra heverinao fa tsy tokony haseho.

Autres sites du groupe : www.telma.mg | www.mvola.mg