Bienvenue dans le Forum de Moov.mg.

Ce forum est un lieu convivial d'échange.
Avant de commencer à utiliser le Forum de Moov, vous devez prendre connaissance et accepter les présentes Conditions d'Utilisation du Forum

Responsabilités :
Moov n'est pas responsable du contenu des forums (les messages). Nous ne garantissons ni l'exactitude, ni la véracité, ni la valeur officielle d'aucun message.
Les messages sont la propriété de leurs auteurs. Ils expriment une opinion de leurs auteurs, pas nécessairement celle de Moov.

Tous messages contrevenant aux règles d'utilisation du site, à la loi, ou à tout autre code de conduite, n'engage que la responsabilité de leurs auteurs.

N'importe quel utilisateur qui estime qu'un message envoyé est répréhensible est encouragé à nous contacter immédiatement par email.

Autres règles à respecter :
- Les propos tenus sur ce forum sont l'expression de la pensée de leurs auteurs respectifs. Le site Moov ne peut être tenu pour responsable et ne peut garantir l'exactitude des propos présentés par des utilisateurs.
- Les propos injurieux, racistes, xénophobes, antisémites, haineux et tout autre intolérance ou discrimination sont interdits sur ce forum.
- En toutes circonstances, restez courtois, et faites preuve de bienséance et de politesse envers les autres utilisateurs du forum.
- Pas de style SMS, pas de texte trop voyant
- N'écrivez pas TOUT EN MAJUSCULES, votre message paraîtra agressif, et on aura moins envie de répondre à votre message avec gentillesse.
- Ne publiez votre message que dans une seule rubrique. Ne postez pas plusieurs fois le même message.
- Ne vous inscrivez pas plusieurs fois ou n'utilisez pas plusieurs pseudos.
- Interdiction de reprendre des messages publiés par d'autres utilisateurs sur le forum pour les publier sur d'autres forums ou d'autres supports.
- Ne pas mettre ses coordonnées dans le message (adresse mail, n° téléphone, adresse postale...)
- Ne pas utiliser une adresse mail en tant que pseudo
- Ne pas publier de messages à caractères publicitaires

- Le modérateur est susceptible de supprimer ou modifier toute contribution qui ne serait pas en relation avec le thème de discussion abordé, la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. Il n'est pas tenu de se justifier.

- Le modérateur se réserve le droit de modifier le titre d'une discussion pour des raisons de lisibilité.

- Dans le cas d'une faute grave, des sanctions pourront être prises à l'encontre de l'utilisateur, pouvant conduire par exemple à une exclusion momentanée ou définitive du forum, sans préjuger d'éventuelles poursuites judiciaires.

- Les utilisateurs du forum s'engagent à respecter cette charte. Cette charte pourra être modifiée ultérieurement si l'administrateur du site le juge utile.

- Moov ne véhicule aucune opinion, ne possède ni n'exprime aucune vue politique ou religieuse.

Le Modérateur

STRICTEMENT INTERDIT AUX MINEURS
VOUS DEVEZ ETRE MAJEUR DANS VOTRE PAYS POUR CONSULTER CETTE PARTIE DU SITE

 
Cette partie du site est réservée à un public majeur et averti. Elle contient des textes qui peuvent être choquantes pour certaines sensibilités.
Je certifie sur l'honneur :

 

• être majeur selon la loi en vigueur dans mon pays.
• que les lois de mon état ou mon pays m'autorisent à accéder à ce site
• je déclare n'être choqué par aucun type de sexualité et m'interdit de poursuivre la société éditrice de toute action judiciaire.

Je m'engage sur l'honneur à :

 

• ne pas faire état de l'existence de ce serveur et à ne pas en diffuser le contenu à des mineurs.
• utiliser tous les moyens permettant d'empêcher l'accès de ce serveur à tout mineur.
• assumer ma responsabilité, si un mineur accède à ce serveur à cause de négligences de ma part :
                - absence de protection de l'ordinateur personnel,
                - absence de logiciel de censure,
 • assumer ma responsabilité si une ou plusieurs de mes présentes déclarations sont inexactes.

étant majeur, en cliquant sur accepter, vous vous engagez à respecter ces conditions

logo Moov
           Nocomment
Fitiavana
Aller à la page: Précédent12345
Page: 5 sur 5
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: candidat libre
Date: 20 avril 2017 - 14:56

ku satria resak tokatrano ambany fiahian Mpahary ny sujet dia atomboka amizay, ts manda ary miombikevitra tanteraka saingy le mpahary resahana sy ilay fombafombampivavahana kusa alo dia mbola baraingo amiko.

Matetika aho mametraka ity fanontaniana ity amin'ny kristian (mba fantatrareo v avy aiza marina ny baibloly en tant que livre io, tamin fomba ahoana no nanoratana azy dia iza marina no tena nanoratra azy, avy aiza ny divinité -ny ? ) fa ts misy mahafapo ahy ny valiny na misy mamaly ihan fa rehefa manomboka manazava aho momba ny valiteny omeny dia miafara foana amin oe "ts misy adihevitra izany fa refa mino dia mino fa refa ts mino d tsy mino , ny finoana ts mila discussion ka mila demonstration satria ny fisainan 'Andriamanitra ts takatry ny olombelona". ts adihevitra izany amiko fa fomba famalin'ny lany argument .

zao anefa: tsika rehetra dia samy maniry ny fiainana mandrakizay fa matahotra ny fikitohanify, ka raha ny reaction normale izany dia tokony hiasa saina mafy ary hikiry itady ny ny tena lalana sy ny tena marina fa ts manao finoana aveugle fotsiny. iza tamintsika no mbola ts nanao sonia contrat de travail na contrat de vente ka dia tena maka fotoana tsara aloha hamakiana sy andinihana ny voalaza rehetra ao sao misy fitaka na zvtr mety hamatotra zay vao manao sonia sy oe lu et approuvé ku nahoana ny contrat faran 'izay important indrindra amin fiainantsika indray no ataontsika oe minoa fotsiny ihany, ts mila mieritrertr b fa matoa io ninoan ray sy reniko sy ny olona amin tapitrisany dia io no izy izany. moa v ts important kokoa nohon simple contrat ny paradisa ampanatenaina. sao dia fotoanany izao tokony hikarohana sy hanovana remise en qst ny zvtr noheverina fa acquis hatramizay.
Manasa manokana ireo efa mihevitra ny tenany nahavita izany aho eto mba hamaly sy hamelabelatra ny vokany mahtonga azy mbola tena mifikitra tanteraka amin'ny maha kristian azy sy ny finoany ny baiboly kristianina ary ny voalazany rehetra.

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: MPINO MILAM
Date: 22 avril 2017 - 07:29

candidat libre>>>>>

ireo olona nanontanianao dia olona fanatika , mpanao torapo , tsy hanana fijery "objectif " miihitsy satria finoana fotsiny no avaliny anao, ohatra iray fotsiny hoe raha mivavaka mafy izy dia tsy mahafaty AZY ny TSY misotro rano 40 andro sy efapolo alina ,mino ianao tsara, tsy mino ianao dia izay no izy.Ny tenako dia nametraka fanontaniana toa anao , mazava ho azy fa tsy nahita valiny mahafa po izany velively
Fa ny tena olana tamiko , ankoatry ny hoe olombelona no nanoratra ny baiboly, dia ny contradiction évidente lazain ireo mpahay ny baiboly,
Aiza no hisy fiadanampo na paradisa,kanefa esty ankilany misy farihy mirehitra afo sy fikitrohanify mandrakizay mandrakizay,
Lazaina fa tsara sy be fitiavana ilay Atra kanefa toa famaizana cruel be no miandry izay lazaina fa diso safidY.
Lazaina fa tsara ny mifamela kanefa TOA tsy misy famelana akory izay diso lalana rehefa any @ tribonaly farany,
Bbe dia be ny zavatra mampalaheol eto, zaza maty naona sns kanefa toa tsy hita hoe ahoana
Dia hoe malalaka ny safidy kanefa tsy nisy nisafidy ny atidoha na ny saina apetraka ao andohany, tsy nisy nisafidy ny fiainana hianjady aminy,
Angamba nety nifidy ho toa an i Newton na toa ani Jean Paul II daholo raha izany, na nisafidy ny toeran i Bill gates dia mba tsy NISY nangalatra.
Tsy sanatria manome rariny ny mpanao ratsy akory fa gaga hoe nahoana no misy saina tsy mahay mifidy ny hanao ny tsara . Farany dia aleoko mino an Atra toy ireo razambeako , izay nino an Atra kanefa tsy nahalala ny baiboly izay vao nentin ny vazaha taty aoriana. Tsy manamboatra fikotrohanify mandrakizay izany ny Atra ninoan ny ntaolo malagasy

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: rakoto25-1
Date: 24 avril 2017 - 13:01

MPINO MILAM<<<<tsy omeko tsiny ianareo raha toa ka tsy takatrareo ny hoe Tena fitiavan Andriamanitra. milaza enao oe Ahoana no misy ny paradisa nefa nasina ko enfer.

fanotaninina izany de oe: fa manina ra ts tonga de omena ny olona ny paradisa fa tsy asina izao fiainana zao satria izao fianinana zao mety mitondra anao any amin elo?

atongilano ary ny sofina fa amaly aho.

1. andriamanitra dia fitiavana

2. napetrany tamin saha edena ny olombelona

3. natsaoina tamin fahafahana ny olona fa tsy ho robot créature ka tsy hanana safidy

4. ny olombelona no nisafidy hiala amin Andriamanitra ka nisafidy ny andeha amin ilay ratsy

5. noho ny fitiavan Andriamanitra antsika de nomeny ny Zanany lahy tokany hovonoina hanaisotra antsika amin fahotantsika ka na iza na iza mandray azy de ho tonga zanak andriamanitra

6. manana safidy isiky ary andriamanitra manolotra ny safidy tsara fa tsy terena ianao.

7. ireo izay any andanitra dia ahazo valisoa sy fiainana mandrakizay

8. ny devoly dia bola aringana

9. ireo zay miaraka amin Andriamanitra dia ho velona mandrakizay amin fahasambarana mandrakizay

ka o anao ny safidy e! sao de rehefa trop tard zay vao anenina!!!

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: yumi
Date: 28 avril 2017 - 10:10

Tokatrano eo ambany fitahian'Atra ilay iza moa no resahina eto? Andriamanitr'i Abrahama ve?
Raha io Atra io no lazainareo dia Atra mampiady ny olombelona io, mampisarabazana, tsy mamela heloka izany io fa tonga dia afobe hono no miandry anao raha vao tsy manaraka ny lalàna napetrany.
Mora ve raha catholique no hanambady advantiste? Na silamo/temoin de jehovah. Na shine/apokalipsy? Atra Abrahama iray ihany no hivavahan'ireo an.
Hindou/kristianina aloha dia vao mainka loza.
Ka aiza ilay Atra fitiavana no mipetfaka eto?

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: Ho antsika rehetra
Date: 28 avril 2017 - 11:10

Ilay Andriamanitra tena Izy izay tompon'ny zavatra rehetra mahay ny zavatra rehetra na dia tsy fantatry ny sasany aza dia Izy no mbola mahavelona antsika toy izao.
Matoa misy ny Ratsy, ny helo, afobe sy izay haratsiana rehetra tanisainareo dia satria Tsy eo Andriamanitra, tafasaraka Aminy.
Raiso ohatra hoe rehefa maninona moa no mazava ny andro? Tsy satria vé satria lasa ny haizina???
Le mal signifie simplement l'absence de Dieu

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: yumi
Date: 28 avril 2017 - 12:00

Ho antsika rehetra>>> ka iza ilay Atra tena Izy? Ary iza ilay tsy Izy?
Ny mpitondra fivavahana sy ireo mpitory teny mantsy dia mihodinkodina rehefa manazava azy io fa tsy mba direct Hany ka betsaka no tsy mahazo azy.
Ilay interpretation no tena mahatonga ny olona tsy mahazo resaka.

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: yumi
Date: 28 avril 2017 - 12:03

Ho antsika rehetra>>> ilay Atra ao anaty baiboly testamenta taloha sy vaovao io ve izy sa tsia? Eny sa Tsia no tiako valianao azafady. Aza mihodinkodina.

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: yumi
Date: 28 avril 2017 - 12:22

Ange du foyer>> Finoanao sy izay kristianina hafa io Atra i Abrahama tanisainao io. Tsy valable ho an'ny olombelona rehetra io fa natokana ho an'ny Hebreo (peuple elu) irery ihany.
Betsaka ireo olombelona no manana "tsindry mandry" ary afaka manoratra boky philosophique azo iainana tsara fa tsy voatery ho io anaty baiboly io akory no tena izy.
Ary aza mampitahotra afobe fa tsy misy matahotra an izany ny olona sasany. Amiko izao tsy misy izany AFOBE izany à 100000000%. Izay no finoako. Afaka milaza aminao aho fa ho diso fanantenana 1000000% ianao raha ny Lanitra no andrasanao.

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: candidat libre
Date: 28 avril 2017 - 14:12

otran reveko ty YUMI ty an hahahahaha
fa za kusa alo ts miray hevitra aminao amin le oe Ts milay ny andriamanitry Abraham fa miray hevitra aminao tanteraka kusa amin lay oe ts valable ho an olondrehetra ny voalaza sy ny fandaharana fa ilay messia voalaza ao anaty old testament dia hebreo , voatatara ary n'annocen 'ny boky hebreo , tany aminin tany hebreo, tonga ho an hebreo ary hanavotra ny hebreo, ts mis resaka gentily sns nefa dia ireo gentily ireo indray no lasa maro anisa ary milaza azy ho manana ny marina ka mihambo hikapa ny fototra nindramany ilay finoana, mahagaga fa vao ts ampy 300 taon no naha kristiana ny gasy dia misy milaza oe ka efa io foana ny finoan razambeanay. Mila miverina mianatra tantara aloha fa vao tamin fidiran vazaha teto ianao no nahalala ny tantaran ilay messia jiosy , nateraka jiosy ary nambara fa ho avy ho an jiosy ka nahoana ianareo no mihevitra fa ho avy hoa ny gentily amintapitrisany zay mpihinakisoa sy zava betaveta rehefa nampianarin tandrefana oe hano fa foana ny lalana mosesy fa efa noravany kristy , olona hafa noforonin romana mpanjanaka ny tanin jerosalema, ts misy ifandraisany amin 'ilay voafidy sy voahosotra voalaza any anaty soratra.

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: ito
Date: 28 avril 2017 - 16:18

Ito ny anah ny Andriamanitra inoako lazaiko aminareo:
Aandriamanitr'abrahama, nanolotra an' jesosy kristy zanany hoan'ny olona rehetra, io Atra io ihany ilay zanahary sy Atry ny Ntaolo saingy nanana ny interpretationy ny Ntaolo, nanana ny interpretation-ny koa ry Abrahama sy ny jiosy, io Atra io ihany no Atra nivavahan'ny ze nitonona Atra rehetra saingy nanana ny fahadisoany sy ny interpretation-ny ny tsirairay, eny fa na ny grika aza nanana ny fomba nandraisany io Atra inoako io, teo koa ny sinoa ny hindu, dia io Andriamanitra fatatro io ihany koa no hitako hitan'zareo fa nanana ny interpretation-ny sy ny fahadisoany koa ry zareo, teo ihany koa ireo nihevitra fa ny masoando na ny volana na izay zavatra noheritreretiny mitahy sainy amiko dia ilay Andriamanitra fatatro ihany no tao antsain'izy ireo saingy nanana ny fahadisoany t@zany interpretation izany zareo dia tsy tonga nahafantatra ilay tena Andriamanitra tena marna ary tena Izy.

Io Andriamanitra inoako io dia tsy hotakatry ny sain'iza na iza afatsy Jesosy Kristy sy izay tiany ampafantarina satria io no manome sy mandahatra na dia enao milaza io aza hoe "izao no lazaiko sy ataoko" dia ao ambadika Izy mandahatra sy manao ary Izy ihany no manao izay lazainao rehetra, mandahatra izay ataonao rehetra, izay kasainao rehetra sy izay hiafaranao rehetra.

Izaho no mifidy anareo hoy Izy fa tsy ianareo no mifidy Ahy.

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: Ho antsika rehetra
Date: 28 avril 2017 - 20:39

Ilay Andriamanitra Izay nanao izao tontolo izao sy ny zavatra rehetra eo aminy no Tompon'ny lanitra sy ny tany, ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly nataon-tanan'olombelona.
, satria Izy ihany no manome ny aina sy ny fofon'aina mbamin'ny zavatra rehetra.Noarîny avy amin'olona anankiray ny firenena rehetra mba honina manerana ny tany tontolo; ary nofariparitany koa ny vanim-potoana hiainany sy ny zaratany


Io Andriamanitra voalaza anty testamenta taloha sy vaovao io dia tsy mitovy endrika amin'ny sampy volamena na volafotsy na vato, sary sokitra vokatry ny fahaizana amam-pisaintsainan'olombelona. Fatra-pivavaka amin’ireo andriamanitra namboarin’ny tanany ny olona
Yumi>tsy fantatry ny olona ilay tena tokony ivavahana
> Betsaka ny "religion" sy izay heverin'ny olona ho tompo eto an-tany. Aoka ho fantatrao fa Ny mpaminany Mahomet dia mbola maty ao am-pasana, Buddha koa dia efa maty, Krishna koa maty, tsisy nitsangana ireo !

kristy ihany no nitsangana sy Mbola hiverina, ary mampanatena famonjena ho an'izay Mino Azy

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: yumi
Date: 28 avril 2017 - 21:37

Ho antsika rehetra>>> efa nisy sujet nataoko tatsy ambadika mikasika an'io.
@fo tsy miangatra, en toute honneteté, dia tena nitsangana t@ maty tokoa ve i Jesosy? Dia lasa aiza? Soit honnete envers toi même. Izao aloha dia tsy mino an'izany na ahoana na ahoana. Ekeko ny mino Atra tsy hita maso (tsy Atra Abrahama) fa hoe olombelona maty dia nitsangana dia avy eo niakatra tany andanitra.... non kosa e! Sarotra amiko ny hino an izany.
@ maha Atra mahefa ny zvt rehetra azy, Dieu tout puissant, mahafantatra ny lasa, ny izao ary ny ho avy...etc araka ny voalaza ao anaty baiboly. Nilainy ve ny nandefa an'i Jesosy ety ambony tany hanavotra ny olombelona? Raha ny hevitro dia tsy nilaina akory izany fa Coup de baguette magique dia efa vitany izany raha nilainy.

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: Ho antsika rehetra
Date: 29 avril 2017 - 07:46

Yumi>>> NY olanao dia i Kristy mihitsy no tsy ekenao ho zanak'Atra nidina tety la niverina any @ Rainy rehefa vita ny mission ny.
Porofom-pitiavan'Atra antsika nefa izany raha tsy azonao, ary nila ra latsaka fa tsy baguette magique araky ny fisainanao ny famonjena.
Efa nandefa mpaminany maro IZy talohan'iJesoa fa novonoin'ny olombelona izy ireny.
Atra be fitiavana Izy ka Mbola mamindra FO dia nandefa ny zanany na dia tsinontsinona aza isika.
Mbola miantso foana Izy hatramizao, temps de grâce fa ho avy ny fotoana fitsarana dia samy hijinja ny nafafiny.
Tsy misy lalana azahoantsika famonjena afa-tsy Jesoa satria Izy no parfaitement homme et parfaitement DIeu nidina tety,nitondra ny harantsiantsika rehetra.
Izy ihany no nandresy ny fahafatesana,Izy no fiainana sy fahamarinana
Fa omena safidy foana ny olona.
Misy porofo daholo ny natation avant tety, ny fiainany,ny tantarany, ny nitsanganany, afaka mankany Israël ianao na manao recherches rehefa tsy Mino fa asehoany Anao ny fahalebiazany.

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: Ho antsika rehetra
Date: 29 avril 2017 - 07:51

Misy porofo daholo ny nandalovany tety, ary na fanisana andro telle date avant ou après Jésus-Christ dia efa mitory zavatra be dia be.

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: yumi
Date: 29 avril 2017 - 19:31

Ho antsika rehetra>>> izaho dia mino fa nisy i J.C. fa tsy mino aho fa "zanak'Atra, naterak'i Maria virjiny avy @ fanahy masina izy, maty ka nalevina, nitsangana t@ andro fahatelo, niakatra any andanitra, nipetraka eo ankavanan'ny Ray ary ho avy izy hitsara ny velona sy ny maty @ andro farany" Dogme iraisan'ny Kristianina manerantany io ary izay ny Finoana. Io no base fondamentale du Christianisme.
@ izao fotoanan'ny "mazava" izao dia efa ebranlé io ary efa betsaka ny miala tsikelikely @ christianisme izao satria flagrant loatra ilay Lainga. Mi-decline izany izao ny io religion io satria mila dogme mitombina kokoa ny olombelona.
Aty @ tany mahantra (afrik, amerik du sud...) dia mbola miroborobo ihany izy io fa any @ tany mandroso dia mihena mihena hatrany izy io. Mila mahay tsara ny histoire de la religion, ny judaisme....vao mila mandalina ny baiboly fa manjary lasa borné satria lazaina foana hoe "Marina absolu indiscutable" ny voasoratra ao anaty baiboly. Manana saina isika olombelona ka tokony manana sens d'analyse @ izay. Miala tsiny fa tsy blasphème akory ny resako fa analyse tsotsotra ihany mikasika an'io Dieu d'Abraham io.
Io no fototry ny ady tsy mety vita h@ izay ka h@izao ary mbola hitohy...mandrapaha...ravaan 'io tanteraka. Mety ho 100, 400, na 1000taona aza izany.
Misy manampahaizana milaza fa 50taona sisa dia ho rava ny vatican sy ny catholique romaine ka lasa musée sisa io.
Farany, mino aho fa ianao io dia enfant de parents chretien fa tsy chretien par conviction. Pourquoi?

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: Ho antsika rehetra
Date: 30 avril 2017 - 00:55

Yumi>>>hitanao izany fa mivoaka ihany ilay resaka!anti-Christ ianao izany, izay ny tiako ho confirmé nao
Diso hevitra koa ianao milaza fa avy @ parents ko ny Antony inoako!zareo aza tsy pratiquants akory!!ny ahy tena conversion personnelle mihitsy!ary fantatro Izay inoako ! Lalana lavitra ary épreuves marobe nolalovako dia niara niasa nanefy ny finoako daholo, fa tsy avy @ olona na religion

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: yumi
Date: 30 avril 2017 - 04:57

Ho antsika rehetra>> vakio tsara fa tsy anti christ aho fa anti Dieu d'Abraham. Judaisme, silamo,kristianina izany.
Tsy pratiquant ny rar-nao fa kristianina ny finoany ary vao teraka ianao dia niaina an izay. Nataony batemy na batisa kristianina.
Raha silamo na hindouiste ny rar-nao dia nirona t@izay koa ny fototra niorenan ny finoanao.
Ireo fivavahana amanalinkisa misy eto antany dia samy nahazoan'izay mino ny fivavahany miracle sy paix interieur daholo matoa izy tsy miala @ iny.
Ekeko fa nandalo epreuve maro ianao matoa mino tanteraka an i JC. Nahazoanao La paix interieure izany.
Ny mahatonga ahy mi critique dia satria io fivavahana abrahamique io no fototry ny ady sy ny terroriste tsy mety vita h@ zao any @ iny faritra moyen orient sy europe iny.
Any eorope dia mitaintaina fatratra ny olona isaka ny mivoaka ny trano satria manahy sao hipoahan'ny baomba any anaty metro any. Misy paix interieur ve izany?

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: Ho antsika rehetra
Date: 01 mai 2017 - 01:49

Tsy azonao ary tsy fantatrao ny zavatra resahinao,dia lasa manjary manao fausse interprétation be mihitsy.
Kristy no enjehinao rehefa manenjika an'io Dieu d'Abraham io ianao.
Manana paix intérieure ao anatiny ny savorovoro ny olona manana an'KRisty, paix tsy fantatry ny tsy mihaina azy velively.
Ny tiako lazaina @ hoe tsy pratiquants ny parents, dia fivavahana hafa mihitsy no narahiny fa ivelany fotsiny ny hoe kristianina.Fa saingy kosa nomen'izy ireo safidy foana izahay t@ izay tianay.
Disoako tanteraka ihany koa ny filazanao fa io Dieu d'Abraham io no fototry ny ratsy rehetra. Ny olombelona mampifangaro ny fivavahana Aminy @ andriamanitra hafa vola, voninahitra, harena)no fototry ny olana. Ny hadalan 'olombelona no mahadiso ny alehany dia @ Atra no tezitra ny fony.

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: Y AU CARRE
Date: 01 mai 2017 - 19:34

Za ndray aloha ry zareo tsy miditra resaka finoana lalina be lotra, fa na Atra iza na Atra iza, ka mba mahavita fotsiny hoe ampy fotsiny ny sakafo eto ambonin ny tany, dia mba tsy be ny aretina , na farafaharatsiny mba mahatsabo tena tsara daholo izay tsy salama dia efa milamina be ny jery naka ,fantatro fa ho avy ny fanatika hilaza fa hoe ny ataon ny olona ihany no mahatonga an izany sns, Atra impuissant ny an ireny , manatolaka olana fotsiny, fa ny azoko antoka , raha vita izany dia @ izany tsy maintsy mba hiena be ho azy ny mpangalatra, ny mpisoloky sns... izay fotsiny dia efa tena mety be , efa mba niaina tany @ firenena efa manakaiky an iareo aho matoa miteny an izany, fa ny resaka fiadanampo sns izany, resaka filozofy fotsiny ny fahitako azy raha eto mada, raha mbola misy zaza matin aretina, na olona maty naona ,mila toetsaina individualiste vao mahita fiadanampo @izany, dia ho avy indray izao ilay hoe safidy io, non, idividualisme izany , mba mandehana mijery ny hopitaly ho an ny ankizy, izay efa nahita zaza kikisan ny cancer dia efa nahita izany hoe tena mampalahelo... Fa za mino, fa tsy fantatro hoe nahoana no avelan Atra ho be fahoriana eto, tsy manome tsiny aho satria tsy takatry ny saiko, ianareo mahay bible sy mahay an Atra ireto no mahagaga ahy, hay koa tsy fantatrareo marina ny tena antony

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: Ho antsika rehetra
Date: 01 mai 2017 - 20:37

Efa natsidiko tany aloha tany fa averiko ihany.
Isika anie olombelona e,tsy ny olombelona mihitsy no hanamboatra Andriamanitra arak'izay eritreretiny, tsy Andriamanitra intsony Izy raha izany.Izy no nanamboatra olona araky ny endriny fa tsy isika.
Matoa misy ireo ratsy rehetra ireo dia satria ny Prince de ce monde no tompoina eto e!tsy eo akaikin'izay tsy miantso sy mila Azy Izy.
Manompo andriamanitra hafa ny ankamaroantsika, mety hoe vola, harena, sary sikotra ssn dia dia lasa mankahala ilay tena Andriamanitra.

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: miaikytanteraka
Date: 03 mai 2017 - 21:14

Amin'ny foko sy ny saiko sy ny fanahiko manontolo no anekeko fa misy Andriamanitra, iay nanhafoy ny Zanany lahitokana dia Jesosy Kristy ho sorona hamonjy izay rehetra mino izany filazanna tsara izany, voavonjy aho ary ho any andanitra hiaina mandrakizay miaraka amin'i Jesosy.

Izaho dia resy lahatra noho ny fiasany mahagaga sy mahery tamin'ny fiainako manokana, tamin'ny ankohonako ary tamin'ny fianakaviako.
Tsy hiala Aminy aho.
Izaho diaolona nahita fianarana ambony, efa niasa ela tany ampita ary manana fahalalana momba ireo philosophies sy religions sasantsasany.

Nanao safidy aho, Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy ihany no nanome ahy ny tena fiainana, nahatoy izao ahy.

Midera Azy aho, misaotra Azy fa azy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay

Mino Azy aho

Tia antsika Izy, izaho koa dia fatrapanohitra taloha, satria soit disant be fahalalana.....

Nasehony ahy fa tena tia ahy Izy, noho ny amin'ny Jesosy irery ihany.

Tsy nanenina aho tamin'ny safidiko, si c'était à refaire, jre le referai 1000000000fois

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: Ange du foyer
Date: 10 mai 2017 - 11:19

Miarahaba antsika rehetra indray ny tenako. Ny fahasoavan'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy zanany omban'ny Fanahy Masina anie ho amintsika rehetra izay mamaky ity hafatra ity.

RY HAVANA
Efa niasa sy miasa ary mbola vonona hiasa eo amin'ny fiainanao Jehovah Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy zanany ary ny Fanahy Masina, raha toa ka miantso azy sy mandray azy amin'ny Fonao sy ny Fanahinao rehetra ianao.

Hampilamina ny tontolom-piainanao rehetra izy amin'izao andro sisa iainanao eto ambanin'ny masoandro izao, raha ekenao ny hiasany sy hanjakany feno eo amin'izany fiainanao izany.

Aza miantehitra amin'ny Fahaizana sy vola sy harena sy voninahitra sns... izany fa ireny dia mety hahavery anao tanteraka raha tsy ankininao amin'i Jehovah Andriamanitra ny fitantanana sy ny fampiasana ireny. Aza entina amin'ny di-doha be fotsiny fa tsarovy ilay Jehovah Andriamanitra izay nanome fofon'Aina ho anao. Na dia ny rivotra iainanao io, sy ny masoandro manazava anao io aza dia efa tokony isaoranao azy isan'andro isan'andro satria tsy velona isika raha tsy misy ireo.

Ny momba ny Afobe indray dia izao :

Ho an'ireo olona milona tanteraka ao anatin'ny fahotana no tsy mino ny fisian'izy io satria takotakonany amin'ny hoe : "Andriamanitra be fitiavana tsy namorona AFOBE" no hinoany. Eny e ! Be fitiavana tokoa Jehovah Andriamanitra, saingy tsarovy fa efa nataony eo anatrehantsika ny lalan'ny Fiainana sy ny lalan'ny Fahafatesana (vakio : Jeremia 21-8) ka ianao no avelany hisafidy izay lalana tianao aleha, ka matoa ianao mbola mahavaky ity hafatra ity dia tsarovy fa BALISE iray ataon'i Jehovah Andriamanitra hampivily lalana anao ho any amin'ny lalan'ny fiainana izy ity. Fa rehefa tena tapa-kevitra moa ianao hanohy ny lalan-disonao, akory atao fa dia Mahereza ! Afaka amin'ny fahaverezan'ny fanahinao izahay.

HAFATRA FARANY :

Ampanjakao ao an-tokantranonao Jehovah Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary ny Fanahy Masina, ataovy ho toy ny lakan-jejo fotsiny sisa ianao fa izy ireo no mitondra sy mitarika anao amin'izay ataonao rehetra. Mahafinaritra anie rey olona izany hoe bitsihin'ny Fanahy Masina izany e !, misosasosa be fotsiny izao ny tontolo andronao iray manontolo, na ianao aza gaga. Andramo anie eee ! Antsoy, dia Raiso amin'ny fonao sy ny Fanahinao rehetra izy ireo dia ho tsapanao ny fiadanana iainako.

Misaotra anao namaky hatramin'ny farany !, Ho tahian'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany ary ny Fanahy masina avokoa anie isika
Misaotra Ray ô !, Misaotra Jesosy Kristy !, Misaotra Fanahy Masina ! Haleloia !
Amen !

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: yumi
Date: 11 mai 2017 - 07:57

Ange du foyer>> Ho an'ny jiosy oa io baiboly io fa tsy ho antsika gasy. Isika tsy raharahin'io Atra i Abrahama io izany. Tsy fantany akory.
Ireo jiosy nampijaliana sy novonoin'i Hitler aza tsy noraharahiny kanefa olomboafidiny ka mainka ve ka isika??

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: rakoto25-1
Date: 11 mai 2017 - 08:27

yumi<<< tsi azonay odiana fanina ny zavatra ataon Andriamanitra amin fiainanay izay tsapanay. ataonay ahoana mo no andaha an Andriamanitra nefa izay mahatsapa ny zavatra rehetra ataony amin fiainanay. zay ary gasy. resy lahatra tateraka ny aminy izahay. mety bola antso farany ho anao io ataon Ange du foyer. ts terena velively enao fa na Andriamanitra ary manaja izay safidinao.

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: Ange du foyer
Date: 11 mai 2017 - 10:45

yumi>>> Jehovah Andriamanitra dia iray ihany ary tsy mba manavakavaka izany, fa mitahy izay rehetra miantso sy mila fanampiana aminy izy.
Rehefa tsy mila azy ianao dia tohizo ny lalanao ! fa efa vitako ny andraikitra nanirahana ahy.

Isika mahatsapa ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika kosa dia miorena tsara, ary tano mafy Jesosy Kristy, tandremo ny fampianaran-diso izay efa miely fatratra amin'izao fotoana izao, efa maro ihany koa ny mpaminany sandoka eny rehetra eny. Izahao toetra tsara izy ireny, ka rehefa tsy mino sy manaiky an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjy izy dia ialao fa sandoka izy izay. Satria i Jesosy Kristy irery ihany no lalana sy fahamarinana ary Fiainana, ary tsy misy afaka mankany amin'ny Ray raha tsy amin'ny alalany.
Ampandrosoy sy ampitoero ao am-ponao i Jesosy Kristy sy ny Fanahy Masina, dia handresy ianao amin'izay ady rehetra mandalo eo anatrehanao, tsy ilàna fitaovana ivelany intsony toy ny rano sy diloilo sns... izany fa i Jesosy Kristy ao anatinao dia efa ampy mampandresy anao.

Ny olana mantsy dia izao :
Mety ho lasa tsy matoky an'i Jesosy Kristy intsony ireo olona zatra mampiasa ireny fitaovana ireny fa manjary ilay fitaovana indray no lasa masina aminy, fa ilay Jesosy Kristy mitoetra ao anatiny adino, ka raha amin'ny fotoana mahalany an'ilay rano na diloilo ohatra no mandalo tampoka ny ady dia ahoana ?, sa ve andeha hipenipenina eran'ny mpiara-mivavaka amin'ny tena indray hangataka diloilo sy rano ?
Tsy aleo ve tonga dia miantso an'i Jesosy Kristy mivantana, tsy ilàna mpanelanelana ?

Ho an'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy ary ny Fanahy Masina anie ny voninahitra
Haleloia !

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: yumi
Date: 11 mai 2017 - 11:48

ange du foyer>> Finoanao izany. Ho very daholo izany ireo shintoiste, hindouiste, boudhiste....sns marobe tsy voatan'isa ireo raha araka ny filazanao??? Tsy mahafantatra an'i Jesosy hoe zanak'Atra izany ry zareo ireo. Misy efa ho 2 milliards no isany.
Afaka hazavainao kely ve azafady?

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: kostyka
Date: 11 mai 2017 - 15:18

Ny marina tsy azo hivalozana dia izay velona tsy maintsy maty.

Rehefa nahazo tsara an'io ny olombelona dia nikatro-doho hoe atao ahoana ny ady amin'ity fahafatesana ity kanefa samy mahalala fa tsy misy odiny io.

Teo no teraka ny atao hoe "valeur" tsy aiko ny mandika an'io amin'ny teny gasy.

Ny valeur ambony indrindra namboarin'ny zanak'olombelona dia soratra fotsiny fa tsy hita maso dia tsy inona akory izany fa ny vola sy ny finoana.
Ireo no mampiady azy sy mamelona azy.

Ny vola izao samy taratasy anefa hoy ny mpamoron'azy tsy mitovy ny 500ar sy ny 50000ar.
Dia manaika daholo izay mino an'izany. Nefa voa mivaoka an'i Madagasikara io vola ariary io dia tsy misy valeur intsony.

Ny finoana koa torak'izany izay hinoanao ihany no marina. Ahoana moa no haneken'ny sasany hoe maty dia avy eo velona fa tsy nisy nahita intsony fa tantara marina satria voasoratra ho teny masina.

Ny hitako aloha amin'izao dia rano sy vary vola sy ny finoana tsy misara-mianakavy fa samy sarotra pesipesinina.

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: skeptic!
Date: 11 mai 2017 - 17:34

yumi :

Ny mahatonga ahy mi critique dia satria io fivavahana abrahamique io no fototry ny ady sy ny terroriste...

------------------------------------


Ao amin'ny Testamenta Taloha aloha dia feno fitantarana ady. Ary ny ady dia masina ao!

Hoy Andriamanitra ao amin'ny Salamo :

question Salamo 2:8 Mangataha amiko, dia homeko ho lovanao ny jentilisa ary ny faran'ny tany ho fanananao.


Raha managataka amin'Andriamanitra dia Omeny ho lova ny jentilisa ary ny faran'ny tany ho fananana?

Fangalana tanin'ny firenena hafa ve tsy hisy ady sy herisetra?

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: yumi
Date: 11 mai 2017 - 19:06

skeptic>> Ady masina??? je ne suis pas d'accord. Interpretation izany mba hi justifié-na ny acte na hanaovana dictature hanarahana an'io fivavahana io. i Jesosy moa dia novonoina satria accusé de heretisme t@ izany.
Inquisition, croisade, guerre sainte...sns dia nolazaina fa ady masina ary tsy menatra ny vatican sy ry Mahomet namono olona noho izany t@ fotoan'androny.

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: skeptic!
Date: 26 mai 2017 - 11:27

yumi :

Marina ny fijerina hoe Ady masina??? je ne suis pas d'accord.

Fa ao amin'ny baiboly dia masina io ady io.

Ohatra :

1 Samoela 15:2 Izao no lazain'i Jehovah, Tompon'ny maro: Hovaliako izay nataon'ny Amalekita tamin'ny Isiraely, dia ny nanotrehany azy tany an-dalana, fony izy niakatra avy tany Egypta.

1 Samoela 15:3 Koa mandehana ankehitriny, ka mameleza ny Amalekita, ary aringano* izay rehetra mety ho azy, ka aza asiana miangana, fa v.onoy avokoa, na lahy na vavy, na ankizy madinika, na zaza minono, na omby, na ondry aman'osy, na rameva, na boriky.

question Fahavalon'ny Isiraely ny Amalekita ka mila haringana, hatramin'ny zazakely sy ny biby fiompy!!!

Efa nahazo tso-drano avy amin'Andriamanitra ny Isiraelita hoe ringano, ka tsy masina ve ny ady amin'izany?


Raha misy mpianatra baiboly izao no anontaniana an'io
1 Samoela 15:2-3 io hoe rariny sa tsy rariny : dia hilaza ry zareo fa hoe rariny smiling smiley

Fa andramo ovaina Frantsy ny Isiraely dia Malagasy ny Amalekita , dia averina apetraka ilay fanontaniana teo; dia sûr izaho fa hilaza ry zareo hoe tsy rariny? question

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: yumi
Date: 26 mai 2017 - 17:16

skeptic>> Misy an'ireo tokoa ao anaty baiboly ary ireo no entin'ny religion hi-justifié-na ny famonoana olona satria voa aron'ny ao anaty baiboly izy.

Ianao ve mahita hoe normal izany? Io Atra i Abrahama mampamono ao anaty baiboly io ve dia tsapanao fa mitondra "paix" eto @ ity tany ity?
Raha mbola io no hinoan'ny zanak'olombelona dia tsy ho tapitra mandrakizay ny ady eto ambonin'ny tany.(Moyen orient Israel, Palestine, Syrie, acte terrorisme des jihad...etc).

"1 Samoela 15:3 Koa mandehana ankehitriny, ka mameleza ny Amalekita, ary aringano* izay rehetra mety ho azy, ka aza asiana miangana, fa v.onoy avokoa, na lahy na vavy, na ankizy madinika, na zaza minono, na omby, na ondry aman'osy, na rameva, na boriky."

Raha ianao no teo @ toeran'ireo Amalekita t@ izany dia mba ahoana hoy ianao?

Options: Répondre
Re: Tokantrano sambatra, ambany fitahian'Andriamanitra.
Par: y au carré
Date: 27 mai 2017 - 19:22

yumi>>>>

ny fajeriko azy dia tsy ilay Atra na Jesosy loatra no fototry ny fanontaniana fa ny soratra ao anaty baiboly, ao anatin io baiboly io dia misy fandripahana olona t@ ady tokoa , ary ohatry ny tsy olana izany ireo maty, ary dia mirehareha ny andaniny , ny afo be sns moa tsy lazaina intsony , miandry izay lazaina fa diso lalana sy diso safidy ny sazy tsy mifaditrovana mandrakizay, dia lazainy fa tsara io , sns... ny resaka safidy moa dia tsy lazaina intsony fa raccourci fotsiny tsotra izao, ny androany ihany no fantany .... azoko ihany ny hevitrao fa izao, ny gasy milaza ho mpino matetika dia fanatisme réligieux no ataony, noho izany dia tsy misokatra ny sainy , efa voageja ankolaka manaraka ny fijery faritan ilay fomba finoana fotsiny, izay no mahatonga ny sasany milaza fa faly sy sambatra na misy maty naona aza 200 m miala ny tranony, milaza fa manana fiadanampo na dia misy zaza mijaly kikisan ny cancer aza izao aza , tsy ho tanisaina ny zavadoza mahonena mahazo ny olombelona, fa mahita justification foana ireo, tsy fantatra intsony hoe inona no tian ireo lazaina @ ny hoe tsara sy be fitiavana , be famindrapo , mahefa ny zavatra rehetra , angamba ry zareo irery ihany ihany no mahazo izay , ny hafa , helo

Options: Répondre
Aller à la page: Précédent12345
Page: 5 sur 5


Pour créer un sujet ou répondre à un sujet, veuillez vous authentifier (ou créer un compte) avec une adresse email valide
Votre Nom: 
Votre Email: 
Sujet: 
Mesure anti-SPAM :
Recopiez le code que vous voyez dans le champ ci-dessous.
        
Vous êtes ici : Accueil > Forum


Modération du Forum
Le modérateur veille à modifier, à supprimer ou à ne pas publier les messages qui vont à l’encontre de la loi et de la bienséance selon la culture malgache.

Sont proscrits les propos :
• relevant de la diffamation et de l’injure,
• de nature pornographique,
• invitant les mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux,
• incitant aux crimes et délits,
• incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence, notamment raciales,
• faisant l’apologie de certains crimes, notamment meurtres, viols, crimes de guerre et crimes contre l’humanité; la négation de crimes contre l’humanité.

Règles de base :
• Respectez l’organisation des thèmes proposés.
• Ne postez pas le même sujet dans plusieurs rubriques pour éviter l’éparpillement des discussions.
• Evitez le langage SMS. Nous sommes sur un forum, aérez votre texte et utilisez la ponctuation.
• N’abusez pas des majuscules, ne criez pas, la courtoisie est de rigueur.
• Il est interdit de faire de la publicité pour des produits ou services.
• Il est strictement interdit de divulguer des informations s personnelles : Noms, numéro de téléphone, adresse complète, adresse mail, adresses de messageries, liens profil facebook, etc ...

Responsabilité des auteurs des messages :
Les messages postés dans ce forum restent sous la responsabilité de leurs auteurs. Ces derniers restent propriétaires de leurs publications. TGN, jouant uniquement un rôle d’hébergeur, décline toute responsabilité sur le contenu des messages postés sur le forum. Les participants adoptant un comportement pénalement répréhensible se verront bannis du forum.

TGN respecte la liberté d’expression. Elle invite les internautes à respecter les règles élémentaires de politesse et à ne pas enfreindre la loi. Vous pouvez émettre des suggestions ou avertir d’un message que vous jugez douteux dans le «forum Modérateur». Sinon envoyez un mail à moderateur@dts.mg

Ho fanajana ny fahalalahana maneho hevitra dia iangaviana ianareo internautes hanaja ny fahalalam-pomba, ny lalàna ary indrindra ny fahendrena maha-malagasy. Ho ovana, ho foananana tsy hapoitra akory ny hafatra tsy manaja ireo fepetra ireo. Misy ny adiresy mailaka moderateur@dts.mg ahafahanao mampita hevitra amin'ny modérateur, namampandre raha misyhafatra heverinao fa tsy tokony haseho.

Autres sites du groupe : www.telma.mg | www.mvola.mg